ข่าวการศึกษา

มรภ.เลยพร้อมเปิดการเรียนหลังโควิด-19 ลดการระบาดทั้ง ON LINE และ ON SIDE

ที่มหาวิทยาลับราชภัฏเลย ถนนเลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดเผยว่า การเปิดปีการศึกษา 1/2565 กำหนดไว้ในวันที่ 6 มิ.ย.65 ทางมหาวิทยาลัยของเรา มีนักศึกษาปี 1 จำนวน 1,682 คน และที่ศูนย์ขอนแก่นอีก 70 กว่าคน ซึ่งที่ขอนแก่นเป็นนักศึกษาภาค กศบป.เรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ ทางเรามีมาตรการตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านของความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง เกี่ยวกับการเรียนการสอนนั้น เปิดแบบ ON LINE ช่วงที่หยุดเนื่องจากโควิด-19 และออกประกาศไปแล้วให้จัดกิจกรรมแบบ ON SIDE เป็นหลัก หากว่ามีสถานการการณ์ความเสี่ยงสูงก็เปิดออนไลน์ด้วย คือ เรียนแบบผสมทั้ง ON LINE และ ON SIDE ที่เหมาะสมลงตัว

รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวอีกว่า “ความหวังของสังคม ต้องการให้เป็นพี่เลี้ยง เป็นทั้งการซ่อม และพัฒนา เป็นนักสร้างหรือวิศวกรทางสังคม นำเอาความรู้ประสบการณ์ออกไปให้การพัฒนาช่วยเหลือสังคม ด้วยคุณสมบัติ 4 อย่าง เป็นนักคิด เพื่อปลูกฝัง จุดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎฯทั่วประเทศทั้ง 38 แห่ง ยึดเอกลักษณ์ร่วมกันเป็นจุดเด่น นำเอาพระราโชบาย และนโยบายระดับกระทรวงมาดำเนินการจัดการเรียนการสอน มาพัฒนา ตลอดจนด้านความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง เน้นความปลอดภัยภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ออกระเบียบในการรับน้องไว้ด้วยทุกเรื่องราว นอกจากการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนแล้ว ยังได้ เอาวิชาการไปผสมผสานกับอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต และจิตอาสา จิตสาธารณะ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้

ทั้งนี้ ดัชนีตัวชี้วัดของ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 1 ใน 4 ดัชนีตัวชี้วัด เรื่องการขจัดความยากจน ความเท่าเทียมทางการศึกษา การเท่าเทียมทางเพศ ที่เราเดินมาถูกทางได้ประสพความสำเร็จ มีหลายหน่วยงานเข้ามาเยี่ยม ซึ่งก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มาสัมภาษณ์เรื่องนี้ ว่าเราทำอย่างไรจึงประสบผลสำเร็จ เอาโจทก์gหล่านี้มารวมกัน นอกจากเรียนความรู้เพื่อประกอบอาชีพ ต้องผลิตลูกศิษย์ให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน ความต้องการของท้องถิ่น ของประชาชน และต้องมีจิตสาธารณะ จึงต้องมีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้ประกอบการร่วมด้วย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เชื่อว่าปีการศึกษา 2565 ได้เตรียมความพร้อมทุกเรื่อง ทุกด้านที่เกี่ยวข้อง