ข่าวการศึกษา

จิตเวชนครพนมฯ เปิดพื้นที่สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักเรียนจาก ร.ร. ปิยะมหาราชาลัย และ ร.ร. นครพนมวิทยาคม

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ มอบหมายให้ นายธนัสถ์วัสส์ รัตนวรรณี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายปรีชา บุตรภักดี ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ในโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ และการปรับเจตคติต่อวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อสร้างแรงบันดาลในการเลือกสายวิชาชีพในอนาคต โดยในโอกาสนี้ ทางโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯ ได้มีการมอบเกียรติบัตรและใบรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป