ข่าวสังคม

ผวจ.นครพนม เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ยุพราชธาตุพนม

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงพยาบาลพระยุพราชธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพยุพราชธาตุพนม ซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างจากธนาคารออมสิน จำนวน 10 ล้านบาท ใช้สำหรับเป็นสถานที่ให้บริการผู้ป่วย ซึ่งมารับบริการในโรงพยาบาลพยุพราชธาตุพนม พร้อมนี้ได้เปิดโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข @นครพนม พื้นที่อำเภอธาตุพนม โดยดำเนินการให้บริการประชาชนเข้ารับการตรวจประเมินคัดกรอง เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพตามสิทธิประโยชน์ของแต่ละกลุ่มวัย ค้นหาและป้องกันโรคที่อาจจะเกิดภัยต่อสุขภาพในอนาคต โดยกำหนดให้มีการดำเนินการตรวจสุขภาพประชาชนทุกคน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนชาวจังหวัดนครพนม สุขภาพดีปราศจากโรคภัยเบียดเบียน ตลอดจนมีสุขภาพจิตที่ดี