ข่าวการศึกษา ข่าวสังคม

วันครูอนุบาลรัตนา โล้ชิงช้าดอกไม้ ในวิถี New Normal

สุดฮือฮาโรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 คณะครูและนักเรียน นำพืชผักสวนครัว อาหาร และสุกี้ ใส่กระถางทำเป็นพานร่วมพิธีไหว้ครู โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ขณะที่สีสันคือการนำกระถางและพืชผักกินได้ใส่พานแล้วไกวเปลหรือโล้ชิงช้าส่งถึงมือครู ซึ่งเป็นการไหว้ครูแบบ New Normal เว้นระยะห่างตั้งการ์ดสูง เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนนำพานดอกไม้และพืชผักไปปลูกลงในกระถางเป็นอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 26  สิงหาคม 2563 ที่โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นางระเบียบ จันทร์ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีไหว้ครูประจำปี 2563 โดยมีนางสาววันเพ็ญ สะอาดชื่อ ในนามคณะผู้จัดงาน พร้อมด้วยบุคลากร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

โดยก่อนเริ่มพิธี มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตั้งตรวจวัดอุณหภูมิ จัดเจลล้างมือ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากาก สำหรับสีสันในพิธีไหว้ครูของโรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ในปีนี้ มีความแปลกใหม่ตามยุค New Normal ซึ่งแตกต่างจากพิธีไหว้ครูทั่วไป เพราะนอกจากเด็กนักเรียนได้นำดอกไม้ พืช ผัก ผลไม้ และอาหารที่สามารถรับประทานได้ใส่กระถางและพานไว้ครูแล้ว ยังมีการเตรียมกระเช้าแขวนไว้ เพื่อให้เด็กนักเรียนนำพานและกระถางดอกไม้ ต้นไม้ มาใส่ลงในกระเช้า จากนั้นไกวส่งให้ครู ซึ่งเป็นลักษณะเหมือนไกวเปลหรือโล้ชิงช้าส่งไปให้ครูเป็นการเว้นระยะห่าง  ซึ่งสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองและเด็กนักเรียนบางคนออกไอเดียแปลกใหม่ จัดพานสุกี้ที่มีพืชผักและอาหาร สามารถรับประทานได้มาไหว้ครู เพื่อทำเป็นอาหารกลางวันอีกด้วย

นางระเบียบ จันทร์ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์  กล่าวว่ากิจกรรมการไหว้ครู  เป็นประเพณีปฏิบัติที่ดำเนินการจัดทุกปีการศึกษา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ และดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย ทั้งนี้ พิธีไหว้ครูนั้น ตามปกติทางโรงเรียนจะจัดในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงได้เลื่อนมาจัดในวันนี้

นางระเบียบกล่าวอีกว่า เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางโรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ จึงได้ออกแบบจัดพิธีไว้ครูแบบ New Normal โดยกำหนดระยะห่าง มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ทุกคนที่ร่วมพิธี ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ขณะที่ในส่วนของการประดิษฐ์พานไหว้ครูและอุปกรณ์ในการไหว้ครูนั้น  เน้นไปยังพานที่มีประโยชน์นำมาไหว้ครูแล้วไม่ได้ทิ้ง เพื่อส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว หรือสร้างโรงครัวในชุมชน ตามนโยบายนายชัยธวัช  เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  และป้องกันปัญหาอาหารขาดแคลน ได้เชิญชวนคณะครู นักเรียน นำพืชผักสวนครัวประเภทต่างๆ เช่น มะเขือ แมงลัก โหระพา กระเพรา พริก ใส่กระถางมาไหว้ครู จากนั้นนำไปปลูกในกระถาง เพื่อเป็นอาหารกลางวันต่อไป