ข่าวการศึกษา

ทีโอทีกาฬสินธุ์ จัดประกวดภาพวาด “เทโวโรหณะ ในยุคดิจิตอล ชิงทุนการศึกษารวม 10,000 บาท

ทีโอทีกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ ภายใต้หัวข้อ “เทโวโรหณะ ในยุคดิจิตอล”  ในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโล  โดยมีเยาวชนจากสถาบันการศึกษาร่วมวาดภาพและส่งภาพประกวด รวม 354 ภาพ ชิงทุนการศึกษารวม 10,000 บาท

                เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายพีรวัส รัตนพงษ์เพียร ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานในการมอบรางวัลให้กับเยาวชนจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพ ภายใต้หัวข้อ “เทโวโรหณะ ในยุคดิจิตอล”  ณ บริเวณเต้นท์นิทรรศการ ซึ่ง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ศิลปินกลุ่มฅนน้ำปาว และอำเภอสหัสขันธ์ จัดขึ้น ในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโล วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเยาวชนจากสถาบันการศึกษาร่วมวาดภาพและส่งภาพประกวด แบ่งเป็น ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1- ม.3 และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 รวม 354 ภาพ ชิงทุนการศึกษารวม 10,000 บาท  ซึ่งภาพทุกภาพที่ร่วมประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังได้จัดนิทรรศการศิลปกรรมและ จัดทำโรงทานพร้อมติดตั้งอินเตอร์เน็ต TOT Free Wi-Fi ภายในบริเวณการจัดกิจกรรม ด้วย

                นายพีรวัส รัตนพงษ์เพียร ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)   กล่าวว่า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) การประกวดวาดภาพภายใต้หัวข้อ “เทโวโรหณะ ในยุคดิจิตอล” เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้ความสามารถด้านศิลปะ เป็นเวทีที่ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ นิทรรศการศิลปกรรม ที่ร่วมกับศิลปินกลุ่มฅนน้ำปาว ยังเป็นการถ่ายทอดความงามในแง่มุมต่าง ๆ ทางในศิลปะ โดยคาดหวังว่าบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ประชาชนสัมพันธ์งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโล ในครั้งนี้