ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ มอบแนวทางปฎิบัติราชการ พร้อมวางแนวทางปฏิบัติ 11 ประการ ที่อำเภอกมลาไสย และอำเภอร่องคำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบแนวทางปฎิบัติราชการให้กับหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอกมลาไสย และอำเภอร่องคำ พร้อมสานต่องานเดิม โดยวางแนวทางปฏิบัติ 11 ประการ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ หอประชุมโรงเรียนกมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการมอบแนวทางการปฎิบัติราชการให้กับส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้อำนวยการสถานศึกษาในอำเภอกมลาไสย ร่วมรับมอบนโยบายกว่า 400 คน โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติเข้าร่วมประชุมรับมอบแนวทางปฎิบัติราชการ

จากนั้น เวลา 13.30 น. ได้เดินทางไปยังหอประชุมอำเภอร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อมอบแนวทางการปฎิบัติราชการให้กับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้อำนวยการสถานศึกษา ในอำเภอร่องคำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบนโยบายกว่า 200 คน

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ พร้อมสานต่องานเดิมที่ได้มีการวางแนวทางเอาไว้ ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดที่ว่า มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งถือว่าการพัฒนาคน จะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสังคมให้มากที่สุด พร้อมก่องานใหม่ด้วยการวางแนวทางการทำงาน 11 ประการ ประกอบด้วย
1.ความรู้คู่คุณธรรม
2.ปฏิบัติตามกฎหมาย
3.ใส่ใจความสะอาด
4.มีมารยาทแบบไทย
5.รักษาวินัยจราจร
6.ทรัพยากรต้องรักษา
7.รู้ค่าประชาธิปไตย
8.ครอบครัวปลอดภัย
9.ห่างไกลยาเสพติด
10.ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
11. เคียงคู่จิตอาสา
โดยขอให้การทำงานเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือกันเพื่อทำให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงลงได้