ข่าวการศึกษา

หนึ่งใจให้ธรรมะ

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดอบรมโครงการ “หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ” เพื่อปลูกฝังหลักศีลธรรมทางพุทธศาสนา ให้เป็นหลักในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชน


ที่หอประชุมโรงเรียนอนุกูลนารี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมปฏิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการ “หนึ่งใจ…ให้ธรรมมะ” โดยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยมีนายเอกรักษ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี พร้อมด้วยบุคลากร ครู นักเรียน ร่วมโครงการจำนวนมาก


นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าโครงการหนึ่งใจ…ให้ธรรมะ นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้หลักธรรม คำสอนของพระพุทธศาสนา ทั้งสามารถนำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม ประธานสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี จ.หนองคาย เป็นพระวิทยากร