วิถีชีวิต

นครพนม เร่งจัดแผนรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรอง สู่เมืองท่องเที่ยวอันดับต้นของไทยให้ได้

วันที่ 29 ก.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมืองนครพนมเป็นจังหวัดสุดแดนสยามของไทย มีอาณาเขตติดกับเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีลำน้ำโขงที่ไหลผ่านเป็นแนวยาวกว่า 150 กิโลเมตร กั้นเขตแดนระหว่างไทยกับ ลาว โดยประชาชนทั้งสองประเทศมีการไปมาหาสู่เพื่อการท่องเที่ยวและค้าขายต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน โดยสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ผ่าน สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 ไทย-ลาว หรือเรือโดยสารข้ามฟากระหว่าง เมืองท่าแขกและเทศบาลเมืองนครพนม แล้วแต่ความสะดวกซึ่งเป็นบรรยากาศของความเป็นบ้านพี่เมืองน้องอย่างแนบแน่น และด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งกลางวันและกลางคืนที่ของทั้งสองฝั่งโขง จึงทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดแนวแม่น้ำโขงของชาวนครพนม ส่วนใหญ่มีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่ายไม่เร่งรีบ ถึงแม้จะประกอบด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์แต่สามารถหล่อหลอมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข จึงกลายมาเป็นเสน่ห์สำคัญต่อผู้มาเยือน รวมถึงจุดแข็งของจังหวัดนครพนมที่ประชาชนได้ร่วมแรงร่วมใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนช่วยกัน ผลักดันแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับเมืองรองกันมาอย่างต่อเนื่อง จนเติบโตอย่างก้าวกระโดดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นจากการออกคำขวัญสามที่สุดของนครพนมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สามารถวางแผนที่จะมาท่องเที่ยวเมืองนครพนมได้ง่ายและสะดวกขึ้น

โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกวางแผนเดินทางมาท่องเที่ยวไฮไลท์สามที่สุดของจังหวัดนครพนมซึ่งประกอบด้วย 1.ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด คือองค์พระธาตุพนม พระธาตุพนม ศูนย์รวมจิตใจ ความเชื่อ และความศรัทธาของทั้งชาวนครพนม ชาวลาว และชาวไทยทั่วทั้งประเทศ ภายในองค์พระธาตุเป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า ถือเป็นพระธาตุปีเกิดประจำปีวอก ตามความเชื่อล้านนาหนึ่งเดียวที่ตั้งอยู่ในภาคอีสาน 2.สวยที่สุดคือสะพานมิตรภาพแห่งที่สามที่ เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการเดินทางด้านการค้า การท่องเที่ยว ระหว่างประเทศไทย – สปป.ลาว(คำม่วน) ประเทศเวียดนาม และภาคใต้ของประเทศจีน มีความยาวทั้งสิ้น 780 เมตร เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่มีทิวทัศน์อันสวยงามด้วยธรรมชาติแห่งขุนเขา ซึ่งถือว่าสวยที่สุดในบรรดาสะพานข้ามแม่น้ำโขงทั้งหมดที่มีในประเทศไทยเชื่อมระหว่างจังหวัดนครพนมกับแขวงคำม่วน และ3. งามที่สุดคือทิวทัศน์ริมฝั่งโขงจุดชมความงดงาม ตระการตาสองฝั่งแม่น้ำโขง ของจังหวัดนครพนมและแขวงคำม่วน สปป.ลาว ที่ผสมผสานผืนน้ำ แผ่นฟ้า และทิวเขา ให้งดงามตามฤดูกาล ตลอดริมเขื่อนนครพนม ความยาวราว 4 กิโลเมตร บนถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ทั้งยังมี องค์พญาศรีสัตตะนาคราช ประดิษฐานเพื่อเป็นที่ขอพรอันศักดิ์ บริเวณแลนด์มาร์คแห่งนี้ และมีเส้นทางจักรยานเลียบริมแม่น้ำโขงและสถานที่พักผ่อน ลานออกกำลังกาย กิจกรรมสันทนาการต่างๆ สะท้อนถึงภาพความสุข ณ เมืองแห่งนี้

นางนิธินาถ เห็นจงชม นักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพมหานคร หลังเสร็จจากกราบสักการะองค์พญาศรีสัตตะนาคราช บริเวณแลนด์มาร์คเทศบาลเมืองนครพนม กล่าวว่าเพิ่งได้มาเที่ยวนครพนมเป็นครั้งแรก แต่ก็รู้สึกชอบและประทับใจวิวทิวทัศน์บริเวณนี้เป็นอย่างมากและจะหาโอกาสกลับมาใหม่อีกให้ได้

ท้าวสมไช ดาวทอง นักธุรกิจชาวแขวงสะหวันเขต เมืองสะหวันเขต สปป.ลาว เป็นอีกผู้หนึ่งที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อความศักดิ์สิทธิ์ของ พ่อปู่องค์ศรีสัตตะนาคราช ได้เดินทางมาเพื่อกราบขอพรโดยเฉพาะก่อนที่จะเดินทางกลับในวันเดียวกัน

นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กล่าวถึงจุดแข็งที่สำคัญของจังหวัดนครพนมว่า นครพนมมีจุดขาย 5F อยู่ครบอย่างถ้วนอันได้แก่ FESTIVAL สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายด้วยความเป็นเมืองแห่งศรัทธาทั้งทางด้านศาสนา ทางด้านธรรมชาติและทางวัฒนธรรม FOOD สำหรับข้อมูลของ ททท.พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเกี่ยวกับด้านอาหารการกินมากที่สุด ด้วยความหลากหลายทางอาหารของชนเผ่าที่มีคุณภาพ จนเกิดที่มาของคำว่า “อีสานไปไส ก็แซ่บ”ขณะเดียวกันก็ได้จัดเตรียมแผนยกระดับขึ้นในปีถัดไปอย่างจริงจัง FASHION ด้วยความเป็นอัตลักษณ์การแต่งกายที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทำให้การทอผ้าและการตัดเย็บเครื่องแต่งกายที่สวมใส่สบายและมีความโดดเด่น FILM นครพนมมีวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม จึงมีจุดเช็คอินต่างๆอย่างมากมาย และสุดท้าย FIGHT สุขภาพที่แข็งแรง ด้วยสภาพอากาศที่บริสุทธิ์ อาหารการกินสำหรับสุขภาพที่ดี การใช้ชีวิตของสังคมที่ไม่เร่งรีบ ส่งผลให้สุขภาพกายและใจย่อมสมบูรณ์และแข็งแรงตามมา

นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เปิดเผยถึงความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวว่า ขณะนี้เทศบาลเมืองนครพนม ได้วางแผนเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ล่วงหน้าไว้แล้วอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ดูแลควบคุมอาหารและที่พักให้อยู่ที่เกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาความสะอาดและจุดให้บริการด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับการมาเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยว แม้ว่าจังหวัดนครพนมจะเป็นจังหวัดเมืองรองและมีขนาดเล็ก แต่นครพนมก็ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนเดินปั่นเพื่อสุขภาพ จึงได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดริมชายโขงพื้นที่ของเขตเทศบาลทั้งหมด เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถเดินออกกำลังกายหรือปั่นจักรยานเพื่อสามารถที่จะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ กันอย่างทั่วถึง

สำหรับเทศกาลประเพณีไหลเรือไฟประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม 2566 โดยนอกจากจะจัดโชว์เรือไฟที่สวยงามตระการตาในทุกค่ำคืนแล้ว ปีนี้จะมีการบินโดรนแปรอักษรจำนวน 500ลำ ตลอดทุกคืน นอกจากนี้เทศบาลเมืองนครนครพนม จัดการแข่งขันเรือยาวซึ่งจัดได้ว่ามีสนามแข่งเรือยาวที่ยาวที่สุด โดยจัดการแข่งขันชิงถ้วยและโล่ห์พระราชทาน 4 ประเภท ตั้งแต่ขนาด 12 ฝีพาย 35 ฝีพาย 50 ฝีพายและ 55 ฝีพาย จึงขอเชิญชวนนักท่องท่องเที่ยวและประชาชนร่วมกันเป็นแรงใจให้กับนักกีฬาทุกคน ด้วย