วิถีชีวิต

นครพนม พลังศรัทธา แน่นวัดพระธาตุพนม ครบรอบ 66 ปี “วันสัตตนาคารำลึก”

วันที่ 18 กันยายน 2566 ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมา ได้มีบรรดาเหล่าลูกพญานาคหรือโอรสธิดา รวมถึงผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาองค์พญานาค ข้าโอกาสพระธาตุพนม ทั้งชาวไทย ชาวลาวจากทั่วสารทิศหลายนับหมื่นคน ต่างเดินทางมาร่วมประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์สำคัญ คือ วันสัตตนาคารำลึก หรือพิธีบวงสรวงบูชาพญานาค ที่ดูแลปกปักษ์รักษาองค์พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมากว่า 2,500 ปี ถือเป็นพิธีตามความเชื่อที่สืบทอดมานานกว่า 66 ปี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงองค์พญานาคทั้ง 7 ตน ที่ดูแลปกปักษ์รักษาองค์พระธาตุพนม เนื่องจากเคยมีเหตุการณ์ประหลาด ในคืนวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 11 พ.ศ.2500 ได้มีชาวบ้านที่อาศัยในชุมชนวัดพระธาตุพนม พบเห็นแสงประหลาดเป็นลำขนาดใหญ่เท่าต้นตาล แบ่งออกเป็น 7 สีพุ่งแหวกอากาศ จากทางด้านทิศเหนือ หายเข้าไปในองค์พระธาตุพนม สร้างความประหลาดใจแก่ชาวบ้านผู้ที่พบเห็น วันรุ่งขึ้นก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาด เมื่อสามเณรในวัดถูกพญานาคประทับร่างทรง พร้อมบอกว่าเป็นพญานาคที่ลงมาดูแลรักษาองค์พระธาตุพนม มีทั้งหมด 7 ตน มีนามตามลำดับเป็นมงคลตามอริยทรัพย์อันประเสริฐ คือ 1.พญาสัทโทนาคราชเจ้า เป็นประธาน 2.พญาศีลวุฒินาโค 3.พญาหิริวุฒนาดโค 4.พญาโอตตัปปะวุฒนาโค 5.พญาสัจจะวุฒินาโค 6.พญาจาคะวุฒนาโค 7.พญาปัญญาเตชะวุฒนาโค ที่มีวิชาความรู้แตกต่างกัน ได้มาร่วมรักษาพระอุรังคธาตุ เนื่องจากเทพยดาที่รักษาองค์พระธาตุอยู่ก่อน มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม อวดอ้าง กินสินบนและเครื่องเซ่นบวงสรวง ทำให้เกิดเสื่อมศรัทธา จึงต้องลงมาดูแล ไม่ให้เกิดมลทิน พร้อมได้โปรดแสดงธรรม เมตตาช่วยเหลือชาวบ้าน ใครที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เจ็บป่วย มาขอความช่วยเหลือพญานาคทั้ง 7 จะประทับร่างทรง มาดูแลช่วยเหลือ จนเกิดความเลื่อมใสศรัทธา จึงได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกปี เมื่อถึงวันสัตตนาคารำลึก จะประกอบพิธีบูชาบวงสรวง นำเครื่องสักการะบูชา พานบายศรีพญานาค ผลไม้มาถวายตามความเชื่อ

โดยภายในงานมีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ ไปจนถึงเวลาตีสองจะมีการประทับร่างทรงขององค์ปู่พญานาค เพื่อมาโปรดสั่งสอนลูกหลาน ตามความเชื่อทุกปี รวมถึงตลอดทั้งบริเวณวัดจะมีการประกอบพิธีรำบวงสรวง การแสดงวัฒนธรรมประเพณี ของบรรดาข้าโอกาสพระธาตุพนม และลูกพญานาค มาร่วมแสดงออกถึงความเคารพศรัทธา ที่สืบทอดมาแต่โบราณ เพื่อเป็นสิริมงคล

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 18/10/2023 19:12 น. by อินทรีภูพาน