วิถีชีวิต

หลวงปู่หนูอินทร์ทำพิธีสูตรถอดขับไล่สิ่งชั่วร้ายสวนเกษตรแห่งใหม่พ้นภัยแล้ง

พระราชศีลโสภิต หรือหลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระเกจิสายวิปัสสนากรรมฐานชื่อดังภาคอีสาน นำพระภิกษุ 30 รูป ประกอบพิธี “สูตรถอด” เพื่อขับไล่เสนียดจัญไร สิ่งชั่วร้าย ให้กับพื้นที่สวนเกษตรแห่งใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานจารีตประเพณีอันดีงามตามความเชื่อของชาวอีสาน

ที่บริเวณที่ดินของ พ.ต.ท.นครินทร์-แพทย์หญิงกมลวรรณ  ศรีอัครวิเนต สว.จร.สภ.เมืองกาฬสินธุ์และสูติแพทย์ประจำโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ บ้านกกกอก  หมู่ที่  11 ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระราชศีลโสภิต หรือหลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระเกจิสายวิปัสสนากรรมฐานชื่อดังภาคอีสาน นำพระภิกษุ 30 รูป ประกอบพิธี “สูตรถอด” เพื่อขับไล่เสนียดจัญไร สิ่งชั่วร้าย ให้กับพื้นที่บ่อปลา และสร้างบ้านสวนพอเพียง เพื่อความเป็นสิริมงคล อนุรักษ์จารีตประเพณีตามความเชื่อของชาวอีสาน โดยมีชาวบ้านร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

พ.ต.ท.นครินทร์ ศรีอัครวิเนตร สว.จร.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ เจ้าของพื้นที่ กล่าวว่า พื้นที่ดังกล่าว จำนวน 8 ไร่ ตนและภรรยาได้ซื้อจากชาวบ้าน เพื่อที่จะสร้างบ้านสวน และจัดเป็นแปลงเกษตร มีเลี้ยงปลาและปลูกพืช ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกคนในครอบครัว และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข พื้นที่ผ่านพ้นภัยแล้ง มีน้ำกินน้ำใช้ในกิจกรรมดังกล่าวพอเพียงตลอดปี จึงนิมนต์พระราชศีลโสภิต หรือหลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระเกจิสายวิปัสสนากรรมฐานชื่อดังภาคอีสาน และพระคุณเจ้า ประกอบพิธีสูตรถอด หรือขับไล่เสนียดจัญไร และสิ่งชั่วร้าย ที่อาจจะมีอยู่ในพื้นที่แห่งนี้

พ.ต.ท.นครินทร์ กล่าวอีกว่า ถึงแม้ตนและภรรยาจะเป็นคนรุ่นใหม่ แต่ก็ไม่ละเลยจารีตประเพณีอันดีงาม ดังนั้น ในการที่จะสร้างบ้านสวนและปลูกพืช เลี้ยงปลา ที่เป็นการเริ่มต้นใหม่ เพื่อลดรายจ่าย บริโภคในครัวเรือน หรืออาจจะขยับขยายเป็นกิจการ โดยจับจำหน่ายเป็นรายได้เสริมเข้าครัวเรือนในอนาคต ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ เพื่อความสบายใจ และอยู่เย็นเป็นสุข จึงได้ประกอบพิธีสูตรถอดดังกล่าว โดยทำบุญเลี้ยงพระ ตั้งศาลเพียงตา ขอขมาพระภูมิเจ้าที่ รุกขเทวดา ตลอดทั้งเจ้าแม่ธรณี และพระแม่โพสพทั้ง 4 ทิศอีกด้วย

ด้านพระราชศีลโสภิต หรือหลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า พิธีสูตรถอดของชาวไทยมีมาโบราณ บางครั้งก็มีพิธีทางพราหมณ์ประกอบด้วย ซึ่งแล้วแต่ความเชื่อของชาวบ้าน แต่เดิมจะสูตรถอดตามอาคาร หรือสถานที่ที่มีเหตุวิบัติ ผิดธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า ตายโหง เป็นต้น

พระราชศีลโสภิต กล่าวอีกว่า ในส่วนของการประกอบพิธีสูตรถอดครั้งนี้ ทราบว่าเจ้าของพื้นที่ได้มาซื้อที่ดินใหม่ เพื่อสร้างบ้านสวน ขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกพืชผัก ซึ่งไม่ทราบว่าในอดีตพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ใด มีพระภูมิปกปักรักษาหรือไม่อย่างไร เคยมีสิ่งไม่ดีไม่งามมาสิงสู่ หรือมาพำนักพักอาศัยหรือไม่ ดังนั้น เพื่อความสบายใจ และเพื่อความเป็นสิริมงคล เกิดแก่สถานที่ และทุกคนในครอบครัว จึงได้ประกอบพิธีสูตรถอด เพื่อบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง และขับไล่เสนียดจัญไร รวมทั้งสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ทั้งนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล และตามความเชื่อของชาวอีสาน ที่สืบสานกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ