ข่าวสังคม

ที่ปรึกษา รมว.คมนาคม ขานรับข้อเรียกร้องประชาชน ขอขยายถนนทางเข้าออกเมืองกาฬสินธุ์

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายลำน้ำพาน-บ้านหลุบ งบประมาณกว่า 600 ล้านบาท หลังประชาชน และภาคเอกชนร้องขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบขยายช่องจราจรถนนทางเข้า-ออกตัวเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อรองรับปริมาณรถที่สัญจรจำนวนมาก หลังพบว่าการก่อสร้างเส้นทางจราจรเข้า-ออกคับแคบเหลือเพียงเลนเดียว

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนางดวงตา พายุพล ผอ.แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างถนนโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายลำน้ำพาน-บ้านหลุบ ที่มีการก่อสร้างถนนตัดใหม่และสะพานสายเลี่ยงเมือง ตั้งแต่บริเวณสะพานลำน้ำพานเชื่อมไปยังบ้านหลุบ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างถนนเส้นทางเศรษฐกิจหมายเลข 12  หรือ อีสต์ –เวสต์คอริดอร์ส รวมทั้งทางเข้าตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากมีประชาชน หอการค้า จ.กาฬสินธุ์ ภาคเอกชน และ คณะกรรมการความปลอดภัยทางถนน จ.กาฬสินธุ์ หรือกรอ. ได้เสนอเรื่องมายังที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อขอให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขยายช่องจราจรถนนทางเข้าตัวจังหวัด บริเวณหน้าโกลบอลเฮ้าส์ และทางออกจากตัวเมืองกาฬสินธุ์ที่ต้องเลี้ยวตัดใต้สะพาน หลังจากมีการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ แต่ทั้งสองเส้นทางเป็นช่องจราจรเพียงเลนเดียว โดยมีนายกฤณัท อินทร์ชำนาญ นายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายลำน้ำพาน-บ้านหลุบ พร้อมเจ้าหน้าที่รายงานความคืบหน้า

                นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รวมทั้งพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำเสมอว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งที่จริงแล้วการก่อสร้างดังกล่าวจะต้องขอขอบคุณกรมทางหลวงที่นำความเจริญมาสู่จังหวัดกาฬสินธุ์ แต่ตอนนี้ประชาชนในพื้นที่ได้ร้องขอให้มีการขยายช่องจราจร เนื่องจากทั้งทางเข้าตัวจังหวัด บริเวณหน้าโกลบอลเฮ้าส์ และทางออกจากตัวจังหวัดที่ต้องเลี้ยวตัดเข้าใต้สะพานเหลือช่องจราจรเพียงเลนเดียว ซึ่งหลายภาคส่วนมีความกังวลว่าจะไม่สามารถรองรับกับปริมาณรถที่สัญจรผ่านไปมาได้ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล และช่วงเวลาเร่งด่วน หรือหากมีการเกิดอุบัติเหตุและรถเสียในช่องจราจรทั้งสองเส้นทางจะทำให้รถเกิดการติดขัดอย่างมาก ดังนั้นหากสามารถแก้ปัญหาร่วมกันได้ วันนี้จึงได้ลงพื้นที่ร่วมกับแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ และนายช่างโครงการ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ก่อนที่จะนำไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการหาทางออกและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป

                ด้านนางดวงตา พายุพล ผอ.แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวทางโครงการได้ออกแบบคำนึงถึงความปลอดภัย และออกแบบให้สอดรับกับถนนแต่ละสายที่เชื่อมกัน ส่วนกรณีปัญหาพี่น้องประชาชนที่มีความกังวลและได้เสนอเข้ามายังที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการคมนาคม ว่าหากในอนาคตหากมีปริมาณจราจรหนาแน่นเพิ่มขึ้นช่องจราจรอาจจะไม่สามารถรองรับได้นั้น ซึ่งหากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางโครงการจะส่งมอบให้กับแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ดูแลรับผิดชอบแล้ว ทางแขวงฯจะเข้ามาสำรวจ เพื่อนำเสนอแผนโครงการเพื่อที่จะปรับปรุงในอนาคต โดยจะต้องมีการขยายตั้งแต่หน้าโกลบอลเฮ้าส์ไปจนถึงสามแยกโนนตาล เพื่อให้สอดรับกับถนนแต่ละสายตามหลักวิศวกรรมจราจร รวมถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และความต้องการของประชาชนต่อไป

                ขณะที่นายกฤชณัท อินทร์ชำนาญ นายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายลำน้ำพาน-บ้านหลุบ กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างถนนเส้นทางเศรษฐกิจหมายเลข 12  หรือ อีสต์ –เวสต์คอริดอร์ส เริ่มต้นสัญญาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยมีการก่อสร้างถนนระยะทางยาว 7.867 กม. รวมทั้งงานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนทางหลวงมาตรฐานทางพิเศษ 4 ช่องจราจร งบประมาณ 597,950,000 บาท คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564  นี้