วิถีชีวิต

ศรีสะเกษ อาจารย์เติ้ลหมอดูเศรษฐีเตือนเจ้าของรถเลขทะเบียนลงท้ายด้วยเลข 62 เป็นเลขไม่ดี ขณะที่ ม.ราชภัฏเปิดโครงการเสวนาวิชาการ ประวัติศาสตร์สายมูในสังคมไทย เพื่อผลักดัน ให้เป็น Soft Power สายมูเตลู ที่สามารถหนุนตามนโยบายของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมราชมรรคา ชั้น 2 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาวิชาการ ประวัติศาสตร์ สายมูในสังคมไทย โดยวิทยากร ประกอบด้วย ผศ.ดร.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร (อ.เติ้ล ตะวัน หมอดูเศรษฐี) ผอ.ศูนย์พาณิชย์นาวี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักโหราศาสตร์และพิธีกรรมศาสนพิธี นายพัชรพงศ์หิรัญ จันทศิลา (อ.โฟร์ม) ประธานชมรมโหราศาสตร์แกรนด์เฮลท์ ผศ.ดร.นพรัตน์ ฉัตรเพชรตระการ ที่ปรึกษาสมาคมพุทธบริษัทใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร นายณภัทร แซ่เฮ้ง (อ.โจ) ที่ปรึกษานักธุรกิจ และองค์กรต่าง ๆ โหราจารย์นักพูด สร้างแรงบันดาลใจ ปลุกพลังด้านความสัมพันธ์ และการสื่อสาร โดยมี ผศ.ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้อำนวยการสถาบันภาษาวัฒนธรรม ในนามสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี รศ.ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร. พรประวี ชื่นใจเรือง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิด มี อาจารย์ เจ้าหน้าที่แต่ละคณะ แต่ละสำนักงาน นักศึกษาแต่ละคณะ และบุคคลภายนอก จำนวนทั้งสิ้น 50 คน มาเข้ารับการอบรม

ผศ.ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้อำนวยการสถาบันภาษาวัฒนธรรม ในนามสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันกระแสมูเตลู ได้รับการกล่าวถึงในฐานะเป็นความเชื่อในวัตถุและเครื่องรางของขลังที่ทำให้เกิดโชคลาภและประสบความสำเร็จในชีวิต โดยเริ่มจากกำไลข้อมือและตะกรุดแฟชั่น ที่ศิลปินและผู้มีชื่อเสียงในสังคมนำมาใส่ประดับเพื่อความสวยงาม พร้อมกับเป็นเครื่องนำโชค ซึ่งเป็นการผสมรวมระหว่างงานศิลปะกับความเชื่อเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติ ที่มีพลังวิเศษดลบันดาลให้ผู้สวมใส่ได้รับสิ่งที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน การเงิน การเรียน ความรัก และเสริมดวงชะตาให้ประสบความสำเร็จและรอดพ้นจากอันตราย ทั้งนี้ ผู้ที่สวมใส่เครื่องรางของขลังที่ถูกสร้างขึ้นตามความเชื่อทางศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องมีวิธีปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับการสวมใส่ เช่น การประกอบพิธีกรรม การเซ่นไหว้บวงสรวงเทพเจ้า การสักการะบูชารูปเคารพในสถานที่ทางศาสนา ปรากฎการณ์เหล่านี้คือ ความเชื่อที่ดำรงอยู่ในวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบัน พบเห็นได้ในหลายสังคม รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชน ซึ่งปรากฏการณ์มูเตลูเกิดขึ้นจากการใช้คำเรียกบุคคลที่มีความเชื่อ ความศรัทธา และเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงเครื่องรางของขลังต่างๆ ขณะเดียวกัน บริบทดังกล่าวยังสอดรับกับพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ 4 เผ่า ที่มีความเป็น “สายมู” อยู่มากเช่นกัน

ผศ.ดร.อาสนะ เชิดชู กล่าวต่อไปว่า จากข้อมูลข้างต้น สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการเสวนาการ ประวัติศาสตร์ สายมูในสังคมไทย วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์มูเตลูในปัจจุบันให้กับผู้ที่สนใจต้องการศึกษาความเชื่อในวัตถุและเครื่องรางของขลังที่ทำให้เกิดโชคลาภและประสบความสำเร็จในชีวิต โดยโครงการนี้อาจเป็นประโยชน์ในเชิงการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ เสริมกำลังใจให้บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ มีความรู้เกี่ยวกับความเชื่อในวัตถุและเครื่องรางของขลัง ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ การเสริมดวงและโชคชะตาที่ทำให้เกิดโชคลาภและประสบความสำเร็จในชีวิต เพื่อผลักดัน ให้เป็น Soft Power สายมูเตลู ที่สามารถหนุนตามนโยบายของรัฐบาล

ผศ.ดร.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร ผอ.ศูนย์พาณิชย์นาวี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักโหราศาสตร์และพิธีกรรมศาสนพิธี หรือ อาจารย์เติ้ล ตะวัน หมอดูเศรษฐี แห่งอุทยานนาควัตร จ.อุบลราชธานี ลูกหลานสายญาณนาคราช กล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะนำเอาสายมูต่างๆมาเผยแพร่หลักการโหราศาสตร์ การพยากรณ์ลักขณาหรือดวงต่างๆนี้ จะได้รู้ว่าในการที่จะนำเอามาเผยแพร่นี้ให้มูให้ถูกทิศทาง และให้นำเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตนเชื่อหลายๆอย่างว่า การทำในเรื่องวิถีชีวิตเป็นการนำเอาไปใส่ใจและดูแลและนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันว่าต้องทำอย่างไรจะพลิกผันตนเองอย่างไรให้เกิดประโยชน์ดีที่สุดต่อตนเอง

อาจารย์เติ้ล ตะวัน หมอดูเศรษฐี แห่งอุทยานนาควัตร จ.อุบลราชธานี กล่าวต่อไปว่า ส่วนเลขทะเบียนรถ หากลงท้ายด้วย 62 จะเป็นเลขที่ไม่เป็นมงคล ตามหลักศาสตร์ของตัวเลขนั้นถ้าลงท้ายด้วย 62 จะเป็นเลขเกี่ยวกับความพินาศ ฉะนั้น เลข 2 ตัวนี้ควรที่จะหลีกเลี่ยงหากว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ควรใช้เลขเจ็ดเติมลงไป ซึ่งเป็นศาสตร์ตัวเลขที่บ่งบอกว่าเลข 7 เป็นเลขแห่งความโชคดี เลข 7 คืออำนาจแห่งทรัพย์ เสริมอำนาจแห่งความโชคดีจะสังเกตได้ว่า เซเว่นจะใช้เลข 7 และเลข 11 ฉะนั้นใช้เลข 7 คือความสว่างและเป็นไปลักษณะที่คล้ายกับการเป็นการเกิดใหม่ ถ้าทะเบียนรถของท่านใดมีเลขที่ลงท้ายด้วย 62 ตนแนะนำว่าให้ตัดเลขตัวใดตัวหนึ่งออกแล้วเอาเลข 7 เป็นตัวสีทองทำเป็นตัวเล็กๆใส่ติดไว้ข้างหลังท้ายตัว 62 แล้วจะเกิดความโชคดีมีชัยแก่เจ้าของรถ