วิถีชีวิต

ผู้ว่าฯนครพนม นำพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันนี้(22 พ.ค.67) เวลา 07.30 น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางสนอง จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารสด อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจปี 2567 ณ วัดสว่างสุวรรณาราม ต.หนองแสง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โดยมีพระราชสิริวัฒน์ เจ้าคณะจังหวัดนครพนม/เจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณาราม เป็นประธานสงฆ์ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชา

ส่วนในภาคค่ำเวลา 18.30 น. กำหนดจัดพิธีเวียนเทียน ณ วัดสว่างสุวรรณาราม ต.หนองแสง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวนครพนม เข้าวัดปฏิบัติธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข และเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้านทุกแห่ง

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) เดือนหก หรือเดือนเวสาขะ พระจันทร์เสวยวิสาขฤกษ์ เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อกว่าสองพันห้าร้อยปีมาแล้ว ในห้วงระยะเวลาที่ต่างกันคือ ครั้งแรก เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ โอรสพระเจ้าสุทโธธนะ และ พระนางสิริมหามายาแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ โดยประสูติที่ป่าลุมพินีวัน ณ เขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ของฝ่ายพระราชบิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดา ครั้งที่สอง เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ ออกทรงผนวชได้ 6 ปี พระชนมายุ 35 พรรษา ได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นอรหันตพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ริ่มฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ประเทศมคธปัจจุบันคือที่ตั้งพุทธคยา ครั้งที่สาม เกิดเมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธ ปรินิพพาน เมื่อพระชนมายุ 80 พรรษา ณ เมืองกุสินารา เหตุการณ์สำคัญทั้งสามประการนี้ เกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน จึงนับว่าเป็นวันสำคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนา เป็นวันที่ก่อให้เกิดพระพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้พระธรรมและนำมาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ และพระสงฆ์สาวกผู้สืบพระศาสนาต่อมาจนถึงปัจจุบัน