วิถีชีวิต

ยโสธร เจ้าอาวาสทำซุ้มประตูวัดร่วมสมัยสไตล์นอร์ดิก

ที่จังหวัดยโสธรมีวัดแห่งหนึ่งได้ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัดเป็นรูปทรงร่วมสมัยสไตล์นอร์ดิกจนเป็นที่แปลกตาและสนใจของผู้พบเห็นเนื่องจากซุ้มประตูวัดแห่งนี้แตกต่างไปจากซุ้มประตูวัดทั่วไปที่มักจะทำเป็นรูปทรงยอดฉัตรแกะสลักลวดลายต่างๆและลงสีเหลืองทองอร่ามตามอัตลักษณ์ของชาวพุทธ

ที่วัดหนองศาลา บ้านหนองศาลา ตำบลสนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านทางวัดและคณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้มีการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัดซึ่งซุ้มประตูวัดที่สร้างเสร็จเป็นที่แปลกตาและเป็นที่สนใจของผู้พบเห็นเนื่องจากเป็นซุ้มประตูวัดที่แตกต่างจากซุ้มประตูวัดทั่วไปและไม่เหมือนใคร เนื่องจากเป็นซุ้มตูวัดรูปทรงร่วมสมัยสไตล์นอร์ดิกดูเรียบง่ายสวยงามและร่วมสมัยไม่มีลวดลายเหมือนซุ้มประตูวัดทั่วไปที่มักจะทำเป็นรูปทรงยอดฉัตรแกะสลักลวดลายต่างๆพร้อมกับเน้นสีเหลืองทองอร่ามตามอัตลักษณ์ของชาวพุทธ โดยซุ้มประตูวัดสไตล์นอร์ดิกมีขนาดความกว้างประมาณ 5 เมตร สูง 10 เมตร ด้านข้างทั้ง 2 ข้างจะมีประตูเล็กประกบทั้ง 2 ข้างและทาสีขาวมุกตัดด้วยสีทองมองดูเรียบง่ายสวยงามและร่วมสมัยจนเป็นที่สนใจของผู้พบเห็นเข้าไปถ่ายรูปแล้วนำไปโพสลงโซเชี่ยล

พระครูสุวรรณะ สีลโสภณ เจ้าอาวาสวัดหนองศาลา บอกว่า ซุ้มประตูวัดหนองศาลาสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความแตกต่างจากซุ้มประตูวัดทั่วไปโดยมีลูกหลานชาวบ้านหนองศาลาที่เรียนจบมาทางด้านสถาปนิกและได้ออกแบบซุ้มประตูวัดให้เพื่อเป็นการโชว์ฝีมือของตนเอง ซึ่งทางวัดก็เห็นด้วยจึงได้ให้ช่างเข้าทำการก่อสร้างตามรูปแบบที่ช่างออกแบบมาให้โดยรูปทรงจะเป็นลักษณะกลีบบัวหรือสไตล์นอร์ดิกไม่มีลวดลายมากนักดูเรียบง่ายและร่วมสมัยใช้งบประมาณก่อสร้าง จำนวน 580,000 บาท และสร้างเสร็จมาแล้ว 3 ปี หลังจากสร้างเสร็จก็เป็นที่สนใจของผู้คนที่ผ่านไปเนื่องจากแปลกตาเพราะไม่เคยเห็นว่าซุ้มประตูวัดจะมีลักษณะรูปทรงแบบนี้ ซึ่งปกติซุ้มประตูวัดทั่วไปมักจะมีการแกะสลักลวดลายต่างๆตามอัตลักษณ์ของชาวพุทธ ซึ่งใครที่สนใจอยากจะดูหรือถ่ายรูปซุ้มประตูวัดสไตล์นอร์ดิกก็สามารถไปดูได้ทุกวันที่วัดหนองศาลา ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร