วิถีชีวิต

ขอนแก่น โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก อบต.หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี2567 เพื่อสืบสานประเพณี ในระดับท้องถิ่น

เวลา 09.00 น. วันที่27 พฤษภาคม 2567 ณ โบราณสถานกู่บ้านเมย หมู่ที่8 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานประเพณีบุญเดือนหก โดยการบวงสรวงพญาแถน การจุดบั้งไฟเสี่ยงทาย ขบวนแห่บั้งไฟ ขบวนนางรำของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้องทั้ง17ตำบล โดยมีฯพณฯดร. พงศกร อรรณนพพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม ประธานเปิดงานและจุดบั้งไฟเสี่ยงทายและมีนายธรณ์เทพ จงเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง กล่าวรายงานการจัดงาน การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหลายฝ่ายเช่น ว่าที่ร้อยตรี สุขุม ดลโสภณ นายอำเภอหนองสองห้อง นายศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ สมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่น ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองสองห้อง นายอริยพงษ์ วนาทรัพย์ดำรง รองประธานกต.ตร.สภ.หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่อีกหลายฝ่าย

การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในครั้งนี้ ท่านประธานได้กล่าวว่าโบราณสถานกู่บ้านเมยแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ถูกสร้างขึ้นเป็นศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมร มีอายุราวพุทธศตวรรษที่16 เหลือเพียงส่วนฐานอาคารและพบศิลาจารึกตัวอักษรขอม ภาษาเขมร และขุดพบทับหลังพระอินทร์ทรงช้างเอราวัน3เศียรกว้าง88ซม.ยาว1.7.1 เมตรหนา26ซม. สภาพสมบูรณ์ จึงเหมาะแก่การจัดงานประเพณีบุญเดือนหก การบูชาบวงสรวงพญาแถน ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล และจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีของคนอิสานสืบต่อไป.