วิถีชีวิต

ขอนแก่น วัดสมศรี บ้านโคกสี จัดพิธียกฉัตรองค์พระพุทธปฏิมามหาโพธิญาณ (หลวงปู่โพธิ์) เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยพุทธาธิคุณ

เมื่อเวลา 10.29 น.วันที่ 16 มี.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดสมศรี บ้านโคกสี ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้จัดพิธียกฉัตรองค์พระพุทธปฏิมามหาโพธิญาณ (หลวงปู่โพธิ์) โดยมีพระธรรมดิลก เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9 (ธ) ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระเทพพุทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) พระเถรานุเถระ และมี รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ นายกสมาคมนักอาหารสัตว์และคณะเจ้าภาพหลัก ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนายจักรพงศ์ เพ็ชรแสน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อและสาธุชน ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธี

“สำหรับพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อขึ้นด้วยปูนทาด้วยสีทอง มีขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 9 เมตร สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและชาวบ้านโคกสีทั้งมวล โดยการนำของพ่อบุญคล้าย ยามี และชาวพุทธทั้งใกล้และไกล ร่วมบริจาคเรื่อยมา จนในที่สุดการก่อสร้างก็สำเร็จโดยได้รับการอุปถัมภ์ของ รศ. ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ นายกสมาคมนักอาหารสัตว์ และคณะ จนเสร็จสมบูรณ์ทั้งองค์พระ รอบฐานและลานธรรม ต่อมาวันที่ 16 มีนาคม 2566 รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ และคณะได้มีศรัทธาสร้างฉัตรขนาดใหญ่ตามแบบปฐมฉัตรเก้าชั้น ถวายเหนือองค์พระ เพื่อให้สูงเด่นเป็นสง่างดงามยิ่งขึ้น ทำด้วยสแตนเลสชุบทองไทเทเนียม ยอดฉัตรหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์ ซึ่งประธานฝ่ายสงฆ์เจิมและสรวมยอดฉัตร เพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นแก่ชาวบ้านโคกสีทั้งมวลและประชาชนทุกคนที่ได้พบเห็นได้มาสักการะตลอดไป”

โดยพิธียกฉัตรงองศ์พระพุทธรูปปฏิมามมหาโพธิญาณ(หลวงปู่โพธิ์) ได้ประกอบพิธีบวงสรวง สวดเจริญพุทธมนต์สมโภชณ์ จากนั้นประธานสงฆ์และประธานฝ่ายเจ้าภาพได้ผูกผ้า 7 สี องค์ฉัตรและคล้องพวงมาลัย ทำพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือองศ์พระพุทธรูปปฏิมามมหาโพธิญาณ(หลวงปู่โพธิ์) ซึ่งมีพระสงฆ์ 9 รูปเจริญชัยมงคลคาถา 3 จบ ระหว่างประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือองศ์พระพุทธรูป