วิถีชีวิต

เริ่มแล้ว บุญบั้งไฟขอฝนพ้นภัยแล้งรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.

จัดขึ้นแล้วแห่งแรกในจังหวัดกาฬสินธุ์ กับการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขอฝนผ่านพ้นภัยแล้ง พร้อมรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.  โดยชาวบ้านฮ่องฮี ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันจัดริ้วขบวนนางรำ รำบวงสรวงพญาแถน ขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม และแต่งแฟนตาซี สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟก่อนเริ่มทำนา หลังว่างเว้นไป 3 ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านฮ่องฮี ต.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอยางตลาด เป็นประธานจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 โดยมีนางสุภาพร เกียรติดำเนินงาม เลขานุการนายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายวราพงษ์ เศรษฐรักษา นายก อบต.ยางตลาด นายสมบัติ ภูพานไร่ ผญบ.บ้านฮ่องฮี หมู่ 13 และนายยงค์ยศ พลตื้อ ผญบ.บ้านฮ่องฮี หมู่ 14 พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ประชาชน เยาวชน นักท่องเที่ยว ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยร่วมกันจัดริ้วขบวนแห่ แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองและแฟนตาซี รำบวงสรวงพญาแถน และแห่บั้งไฟสวยงาม บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอยางตลาด กล่าวว่าประเพณีบุญบั้งไฟหรือบุญเดือน 6 เป็น 1 ในฮีต 12 คอง 14 ของชาวอีสาน เป็นประเพณีอันดีงามที่มีการสืบสานมาช้านาน โดยเป็นประเพณีของการขอฟ้าขอฝนจากพญาแถนตามความเชื่อ มีการทำบั้งไฟตามภูมิปัญญาแล้วจุดบั้งไฟขึ้นฟ้า เพื่อเป็นสัญญาณให้พญาแถนได้รู้ว่าถึงฤดูกาลทำนา ซึ่งจะได้ประทานฝนให้ตกลงมา เพื่อจะได้มีน้ำสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรม และหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ ขอชื่นชมชาวบ้านฮ่องฮี 2 หมู่บ้านที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจกั้นจัดงานดังกล่าวขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นชุมชนนำร่องของ จ.กาฬสินธุ์ ที่จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเป็นแห่งแรกในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของประเพณีอันดีงาม บ่งบอกถึงการเป็นชุมชนต้นแบบความสมัครสมานสามัคคี และการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ให้อนุชนรุ่นหลังได้ร่วมสืบสาน และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในชุมชนในโอกาสเดียวกันอีกด้วย

ด้านนายยงค์ยศ พลตื้อ ผญบ.ฮ่องฮี หมู่ 14 กล่าวว่า ชาวบ้านฮ่องฮี ได้ร่วมกันสืบทอดบุญประเพณีบั้งไฟมาหลายชั่วอายุ ก่อนที่จะว่างเว้นไป 3 ปี เนื่องการสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติลูกหลานบ้านฮ่องฮี 2 หมู่ คือหมู่ 13 และหมู่ 14 ที่ไปทำงานต่างประเทศและต่างจังหวัด ร่วมกับผู้นำชุมชน มีมติร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานบุญบั้งไฟประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และหางบประมาณสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน ให้มีความสวยงาม และสร้างความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ กิจกรรมในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟครั้งนี้ ประกอบด้วยการรำบวงสรวงพญาแถน โดยกลุ่มสตรีแม่บ้านและเยาวชน ด้วยแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองและแฟนตาซี  การจัดริ้วขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม ซึ่งจะมีการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนกว่า 20 บั้งอีกด้วย โดยบั้งไฟที่ใช้จุดบูชาพญาแถนดังกล่าว เป็นบั้งไฟที่ได้จากการประดิษฐ์โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านฮ่องฮี

อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา สภาพอากาศในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ 18 อำเภอร้อนจัด บางวันอุณหภูมิสูงถึง 40 องศา ส่งผลกระทบให้แหล่งน้ำแห้งขอด พืชสวน พืชไร่ขาดแคลนน้ำ เริ่มได้รับความเสียหาย การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ โดยมีการรำบวงสรวงพญาแถนและจุดบั้งไฟขึ้นฟ้า จึงเป็นอีกหนึ่งกุศโลบายในการขอฟ้าขอฝนจากพญาแถน เพื่อให้ดลบันดาลฝนตกลงมาตามฤดูกาล และนอกจากนี้ ประกอบกับเป็นช่วงการหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส. ที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 14 พ.ค.66 ที่จะถึงนี้ ทางฝ่ายจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ยังได้ประกาศเชิญชวน รณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ เที่ยงธรรม โปร่งใส และมีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามที่ทางจังหวัดตั้งเป้าไว้