วิถีชีวิต

จังหวัดนครพนม ร่วมกับ จังหวัดน่าน ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล 4 ภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง

วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 ที่วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมกับมูลนิธิพุทธภูมิธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดนครพนม คณะสงฆ์จังหวัดน่าน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครพนมและจังหวัดน่าน ร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล 4 ภาค โครงการจัดสร้างยอดฉัตรทองคำระดับอัญมณี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนทรัพย์และทองคำในการจัดสร้างยอดฉัตรหุ้มทองคำประดับอัญมณี ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเถาะ (กระต่าย) เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วทั้งประเทศได้มีโอกาสร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญ เนื่องจากเป็นการบูรณะครั้งใหญ่ในรอบกว่าร้อยปี โดยมีพระครูสุตเจติยานุรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์จังหวัดนครพนม และพระชยานันทมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์จังหวัดน่าน ในพิธีครั้งนี้ ได้มีการจัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล 4 ภาค แล้วรวม 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม

โดยกำหนดจัดพิธีครั้งที่ 5 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และกำหนดจัดพิธียกฉัตรทองคำ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน ในวันที่ 3 กันยายน 2566 ที่จะถึงนี้