ข่าวสังคม

ผวจ.นครพนม ถวายมุทิตาสักการะ พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ในราชทินนามที่ พระธรรมวชิรโสภณ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ในพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ และถวายมุทิตาสักการะ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจน ประชาชนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วสารทิศ ร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ และถวายมุทิตาสักการะ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ให้ พระเทพวรมุนี (สำลี ปัญญาวโร ป.ธ.5) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ พระธรรมวชิรโสภณ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป ได้แก่ พระครูปลัดวุฒิวรวัฒน์ 1 พระครูธรรมธร 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 และพระครูใบฎีกา 1