วิถีชีวิต

อำนาจเจริญ นำขบวนแห่ยักษ์คุร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมเผยแพร่อัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยนายฤทธิ์สรรค์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนชาวอำนาจเจริญนำขบวนแห่ยักษ์คุจังหวัดอำนาจเจริญร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าลานขวัญเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานีได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญให้เกียรติเข้าร่วมงานพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 “122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ในระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณหน้าลานขวัญเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้นำคณะเดินทางเข้าร่วมงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 เพื่อร่วมเป็นเกียรติและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบหมายให้อำเภอชานุมาน จัดขบวนแห่ยักษ์คุ ของอำเภอชานุมาน เข้าร่วมกิจกรรมงานแห่เทียน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 2 สิงหาคม 2566 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของบ้านพี่เมืองน้อง พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่ยักษ์คุของจังหวัดอำนาจเจริญให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักอีกด้วย