ข่าวสังคม

นครพนม ฝนยังคงตกต่อเนื่อง ขณะที่พื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมแล้วเกือบ 4 พันไร่

วันที่ 3 ส.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมา 5 วันทั่วทุกอำเภอในจังหวัดนครพนม ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ ส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรและถนนได้รับผลกระทบ จำนวน 3 อำเภอ รวมทั้งหมด 15 ตำบล ได้แก่ อำเภอนาแก มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 1 ตำบล คือ ตำบลพุ่มแก ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรถูกน้ำกัดเซาะขาด 1 เส้น ทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ มีบ้านเรือนได้รับความเดือนร้อนจากการสัญจร 1 ครัวเรือน ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ โดยระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่ อำเภอธาตุพนม มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 3 ตำบล คือ ตำบลน้ำก่ำ จำนวน 6 หมู่บ้านประกอบด้วย บ้านทู้ หมู่ 6, บ้านสระพังทอง หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 19 บ้านน้ำก่ำ หมู่ 18 บ้านโคกน้อย หมู่ 15 บ้านน้ำคำ หมู่ 5 ตำบลนาหนาด จำนวน 3 หมู่บ้าน มีบ้านนาหนาดน้อย หมู่ 2 บ้านนาหนาดใหญ่ หมู่ 3 บ้านใหม่โพธิ์ศรี หมู่ 6 และ ตำบลฝั่งแดง จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านต้อง หมู่ 1และหมู่ 5 บ้านโปร่ง หมู่ 7 เนื่องจากพื้น 3 ตำบลดังกล่าว เป็นพื้นที่รับน้ำช่วงปลายทาง ของลำห้วยกุดโดน เพื่อรอการระบายลงสู่แม่น้ำโขง จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบประมาณ 3,000 ไร่ ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ และระดับน้ำยังคงทรงตัว และ 3 อำเภอท่าอุเทน มีถนนได้รับผลกระทบ 2 สาย คือ ถนนสายนาผักปอด หมู่ 3 ตำบลโนนตาล เชื่อมบ้านดงยางทุ่งนาน้อย ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ ถูกน้ำกัดเซาะถนนขาด ทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ และ ถนนสายเลียบห้วยตับแฮด บ้านโพน หมู่ 8 ตำบลโนนตาล ถูกน้ำกัดเซาะ ทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ภาพรวมข้อมูลความเสียหายเบื้องต้นในวันนี้ มีพื้นที่ทางการเกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ รวมจำนวน 3,800 ไร่ และเส้นทางคมนาคม ได้รับความเสียหายจำนวน 4 สาย

หลังจากที่นายวันชัย จันทร์พรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายเบื้องต้นและกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน โดยได้มอบหมายให้นายอำเภอทุกอำเภอ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมสำรวจพื้นที่เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชน เพื่อหาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้อำเภอนาแก ประสานหน่วย นพค.22 นำสะพานชั่วคราวออกมาให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเบื้องต้น รวมทั้งได้ประสานให้องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ดำเนินการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์สที่มีความมั่นคงถาวร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในระยะยาว สำหรับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้ได้ดำเนินการสำรวจความเสียหาย และพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ โดยเมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติจะเร่งดำเนินให้ความช่วยเหลือจนกว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติครบถ้วนทุกครัวเรือน ต่อไป