ข่าวการเมือง

เลย สว.พบประชาชน รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 14 กันยายน 2566 ศาลาวัดบ้านน้ำพุพัฒนา บ้านน้ำพุ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าคณะ นายเกียว แก้วสุทอ สมาชิกวุฒิสภา นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน โดยมี นายกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดเลย นายนที พรมภักดี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนชาวตำบลด่านซ้าย และบ้านน้ำพุ ร่วมงาน

โดยประชาชนชาวอำเภอด่านซ้าย ได้นำเสนอปัญหาข้อคิดเห็น เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทวงคืนผืนป่า และปัญหาการบุกรุกพื้นที่การเกษตรของช้างป่า เนื่องจากส่วนใหญ่พื้นที่ชาวบ้านอยู่ในเขตป่าสงวน และทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทำให้ประชาชนถูกจับในข้อหาบุกรุก รวมถึง ปัญหาช้างออกนอกพื้นที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ออกมาทำลายแปลงเกษตรและกินพืชไร่ของเกษตรกร เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง และบ้านเรือนของประชาชน ทั้งยังไม่ยอมกลับเข้าพื้นที่ ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหลักได้ ตลอดจนไม่มีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ของประชาชน จากปัญหาที่ประชาชนชาวอำเภอด่านซ้ายได้นำเสนอมานั้น สมาชิกวุฒิสภา จะได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดปัญหาต่าง ๆ พร้อมจะได้ดำเนินการ

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 15/09/2023 14:30 น. by อินทรีภูพาน