ข่าวการเมือง

กาฬสินธุ์ศึกเลือกตั้งนายก-สจ.กาฬสินธุ์เริ่มเดือดวอนผู้สมัครหาเสียงสร้างสรรค์

ศึกเลือกตั้ง นายกอบจ. และ สจ.กาฬสินธุ์ เริ่มดุเดือด ผู้สมัครนายกอบจ.กาฬสินธุ์ และสจ.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์เขต 1 พร้อมทีมงาน กลุ่ม “กาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้”ยังคงเปิดเวทีปราศรัยหาเสียงกราบขอคะแนนประชาชน พร้อมวอนผู้สมัครทุกฝ่ายหยุดโจมตีใส่ร้ายกัน และร่วมกันหาเสียงเลือกตั้งอย่างสร้างสรรค์ เพราะเป็นคนกาฬสินธุ์ด้วยกันและต้องการเข้าไปพัฒนาบ้านเมืองเช่นกัน

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ การหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ และสจ.ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ยังคงมีความคึกคักผู้สมัครต่างลงพื้นที่หาเสียงและเปิดเวทีปราศรัยนโยบาย เพื่อขอคะแนนจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง และเริ่มดุเดือดขึ้นเรื่อยๆ ก่อนที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม นี้ โดยล่าสุด “กลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้”โดยนายชานุวัฒน์ วรามิตร ผู้สมัครนายกอบจ.กาฬสินธุ์ เบอร์ 1 นายพลากร พิมพะนิตย์ ผู้สมัคร สจ.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 เบอร์ 1 พร้อมทีมงาน ดร.เกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายประภาส ยงควิสัย นายกีรฒิการต์ พิมพะนิตย์ นางสาวกวิศรา ณ กาฬสินธุ์ นายสุรินทร์ เศรษฐรักษา พร้อมทีมงานร่วมกันเปิดเวทีปราศรัย ที่บริเวณลานตลาดใกล้กับสี่แยกทางไปเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้ความสนใจร่วมรับฟังกว่า 800 คน

โดยเวทีการปราศรัยกลุ่ม “กาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้”ยังคงเน้นไปที่นโยบายเลือกคนรุ่นใหม่เข้าไปพัฒนาเปลี่ยนเมืองกาฬสินธุ์ และมีการชูนโยบายการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ การพัฒนาด้านการเกษตร สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน และผลักดันพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลกาฬสินธุ์เป็นโรงพยาบาลศูนย์กาฬสินธุ์ ซึ่งผู้ป่วยไม่ต้องส่งต่อไปรักษาที่จังหวัดอื่น รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา เพื่อให้ จ.กาฬสินธุ์หลุดพ้นการเป็นจังหวัดที่ยากจนลำดับ 3

ด้านนายพลากร พิมพะนิตย์ ผู้สมัคร สจ.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 เบอร์ 1 ระบุว่า สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ ส่วนตัวยังเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 จะยังคงให้ความไว้วางใจเลือกตน ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เข้าไปพัฒนาบ้านเมืองกาฬสินธุ์ให้ดีกว่านี้ แต่การเลือกตั้งนายกอบจ.และสจ.ครั้งนี้ ตนอยากฝากไปยังผู้สมัครทุกฝ่ายหยุดนำเรื่องที่ไม่เป็นความจริงมากล่าวร้ายโจมตีกัน ใส่ร้ายกัน เพื่อที่จะร่วมกันทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งทุกคนก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนชาวกาฬสินธุ์ด้วยกัน ควรที่จะนำเอานโยบายมาบอกกล่าวพี่น้องประชาชนได้พิจารณาตัดสินใจเลือกจะดีกว่า