ข่าวการเมือง

ขอนแก่น มท.1 มอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำการจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล ลดค่าครองชีพ ส่งเสริม OTOP ควบคู่ Soft Power เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ กำนัน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้สรุปภาพรวมการทำงานของกระทรวงมหาดไทยในช่วงสองเดือนนี้ว่า ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งได้ประมาณสองเดือน การทำงานที่ได้รับความสนใจจากสังคมมาก เป็นเรื่อง “การจัดระเบียบสังคม” ส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้อง คำว่า OTOP ก็กลับมาได้รับความสนใจมากอีกครั้ง ควบคู่กับคำว่า Soft Power ซึ่งเป็นไปเพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน ถือว่าภาพรวมของการดำเนินงานในสองเดือนนี้ ก็มีความชัดเจน ทั้งในส่วนของการ “บำบัดทุกข์” และ “บำรุงสุข” นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำ 6 นโยบายสำคัญที่อยากให้ทุกส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อน คือ การจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล, การช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟ เพื่อลดภาระประชาชน, การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน, การจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชน, การขยายเวลาการเปิดสถานบริการเพื่อกระตุ้นภาคท่องเที่ยว และการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

ในเรื่องของ การช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ทางการไฟฟ้านครหลวง ได้ขยายเวลาถอดมิเตอร์ไฟฟ้า จาก 1 เดือน เป็น 3 เดือน ให้โอกาสประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย ไม่ถูกตัดกระแสไฟฟ้า หากการประปานครหลวง และ การประปาส่วนภูมิภาค พิจารณาออกมาตรการที่คล้ายคลึงกันก็จะช่วยได้อีกทางหนึ่ง เพราะประชาชนที่มีรายได้น้อยในประเทศไทยยังมีอีกมาก

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 09/11/2023 18:32 น. by อินทรีภูพาน