ข่าวการเมือง

สุรินทร์ อดีต สส.พรรคเพื่อไทยแจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม สุรินทร์โมเดล เพื่อยกระดับการค้าชายแดนสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

วันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ตลาดอาเซียน ด่านช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ พื้นที่ของบริษัทจอมคชา จำกัด ซึ่งเป็นบริเวณจัดกิจกรรม สุรินทร์โมเดล เพื่อยกระดับการค้าชายแดนสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ แต่ต้องขยายวันเวลาออกไปอีก ซึ่งจะได้จัดกิจกรรมในวันที่ 14-16 มีนาคมที่ผ่านมา เพราะกรณีที่มี สส.สุรินทร์ เขต 8 ได้อภิปรายหารือกับประธานสภาผู้แทนราษฏรก่อนเปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฏรเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ซึ่งกล่าวพาดพิงถึงการจัดงาน”สุรินทร์โมเดล เพื่อยกระดับการค้าชายแดนสู่เศรษฐกิจยุคใหม่”
นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ อดีต สส.เขต 8 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตนนั้นได้ประสานส่วนราชการคือกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ เพื่อจะจัดงานตามโครงการสุรินทร์โมเดลขึ้นที่ตลาดอาเวียน ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ หรือสุรินทร์แซนบ็อกซ์ ในวันที่ 14-16 มีนาคม 2567 เพื่อยกระดับการค้าชายแดนสู่เศษฐกิจยุคใหม่ เน้นการจัดการให้เกิดสถานที่ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยในการส่งออกสิ้นค้าในด้านการปศุสัตว์ในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้เกษตรกรมีความเดือดร้อนเรื่องรายได้ เช่นเรื่องวัวที่เลี้ยงไว้มีราคาถูกและขายยาก ส่วนสินค้าอื่น ๆ ก็มีช่องทางการค้าลดลง ส่งผลให้การค้าที่ช่องจอมซบเซาลงเป็นอย่างมาก ซึ่งตนนั้นได้ใช้สถานที่ของบริษัท คชา จำกัดเป็นสถานที่จัดงาน เพราะเป็นสถานที่ที่สะดวก กว้างขวางและติดชายแดน ซึ่งมีความพร้อมที่จะรองรับการจัดงานเป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมงานได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้อย่างถูกต้องแต่ขณะนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยังไม่พร้อมสมบูรณ์ และเพื่อปรับความพ้อมความสมบูรณ์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อจะได้จัดงานดังกล่าวต่อไป

ส่วนเรื่องการที่ สส.เขต 8 พรรคภูมิใจไทย ได้กล่าวพาดพิงที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท คชา จำกัด นั้น ขอชี้แจงเพื่อให้เกิดความใจ ดังนี้ กรณีการกล่าวหาเรื่องการปล่อยน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงสู่ลำห้วย ซึ่งเป็นการกล่าวหาโดยปราศจากความเป็นจริง เพราะทางบริษัท คชา จำกัด มีการก่อสร้างบ่อบำบัดและควบคุมการก่อสร้างโดยวิศวกรชำนาญการ และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยตลอด เพราะถึงแม้ว่าจะมีการร้องเรียนผ่านทาง อบต.ด่าน แต่เมื่อได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรากฏว่าไม่มีการปล่อยน้ำเสียแต่อย่างใด ถ้าหากมีเกิดขึ้นจริงทางบริษัท คชา จำกัดก็คงถูกดำเนินคดีไปแล้ว ส่วนการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นทางบริษัท คชา จำกัดได้ชำระภาษีและมีใบเสร็จรับเงินจาก อบต.ด่านอย่างถูกต้อง สำหรับการขอใช้พื้นที่ในการจัดงาน ทางบริษัท คชา จำกัด ได้รับอนุญาติให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ในการจัดงานดังกล่าวอย่างถูกต้องแล้ว ซึ่งขณะนี้ทางบริษัท คชา จำกัด อยู่ระหว่างการขอต่อใบอนุญาตเพื่อเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา พร้อมทั้งส่งเสริมเศษฐกิจชายแดนช่องจอม เพื่อมนองนโยบายโครงการของรัฐบาล ซึ่งคลอบคลุมถึงการซื้อขายและกิจกรรมในการส่งเสริมการค้าขายในรูปแบบต่างๆด้วย

จากการอภิปรายโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ทำให้เสียผลประโยชน์ที่สำคัญและทำให้เกิดความคลางแคลงใจ จึงทำให้ประชาชน หน่วยราชการ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในจังหวัดสุรินทร์ รวมถึงระดับประเทศและผู้อบการจากต่างประเทศ เสียโอกาสทางเศษฐกิจการค้าที่สำคัญอย่างมากไป จึงเป็นที่น่าเสียดายกับโอกาสดี ๆที่จะมาถึงประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์และประเทศชาติ จึงขอแจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมุ่งหวังว่าจะได้เกิดความร่วมมือพร้อมกับช่วยผลักดันโครงการนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป