ข่าวการเมือง

สกลนคร รมช.ไชยาสืบสาน Soft Power ประเพณีอีสานงานบุญมหาชาติสกลนคร ร่วมรับประทานข้าวปุ้นถาดยักษ์ 500 กก.

วันนี้ (31 มี.ค.67) ที่วัดวงศ์ศรีดาราม เทศบาลตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานบุญมหาชาติ ประจำปี 2567 “กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2567 จัดโดยเทศบาลตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานและทำบุญมหากุศลร่วมกันโดยมีนายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ร่วมงาน

ภายในงานบุญมหาชาติมีการทำ “ข้าวปุ้น” หรือขนมจีน น้ำหนัก 500 กิโลกรัม ถาดยักษ์ที่สุดในประเทศไทย พร้อมขบวนแห่อัญเชิญพระอุปคุต พระมหาเถระเจ้า จากทั้ง 12 ชุมชนของเทศบาลตำบลดงมะไฟ พิธีแห่อัญเชิญพระเวสสันดรเข้าสู่เมือง พิธีแห่ข้าวพันก้อน ทำบุญตักบาตร เทศน์มหาชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา ตลอดจน การแข่งขันกินข้าวปุ้นเร็ว

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมผู้ร่วมงาน ได้เดินชิมข้าวปุ้น หรือขนมจีนตามซุ้มต่าง ๆ พร้อมกล่าวว่า วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นถือเป็น Soft Power อย่างหนึ่งที่มีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ “งานกินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ” เป็นงานบุญประเพณีที่คนอีสานจัดมาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี