ประชาสัมพันธ์

ยโสธร กาชาดมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ถูกพายุพัดบ้านพังเสียหาย


เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนพัดถล่ม

วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางสินีนาฏ ทองสุข นายกเหล่กาชาดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีนายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ด้วย เพื่อให้กำลังใจพร้อมมอบเงินและมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัยเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ซึ่งเป็นชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนบ้านเรือนพังเสียหายจากพายุฤดูร้อนพัดถล่ม เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ชาวบ้านและครอบครัวที่ได้รับความเดือนร้อนดังกล่าว

โดยสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น.ได้เกิดพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรง ทำให้บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ถูกแรงลมพัดได้รับความเสียหาย หลังคาปลิวหายไปกับแรงลม และมีบางหลังที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังจนเจ้าของบ้านไม่สามารถที่จะเข้าอยู่อาศัยได้ โดยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน 3 หลัง และ หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน 1 หลัง รวมทั้งหมด จำนวน 4 หลัง ประกอบด้วย
1. นายปรีชา หาญสิงห์ บ้านเลขที่ 47/2 หมู่ที่ 7 หลังคาบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง
2. นางแดง แก้วทอง บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 7 หลังคาบ้านได้รับความเสียหายบางส่วน
3. นายนิคม จำปาเทศ บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 7 หลังคาบ้านได้รับความเสียหายเล็กน้อย
และ 4. นางนงลัก อุปประสาน บ้านเลขที่ 203 หมู่ที่ 14 หลังคาบ้านได้รับความเสียหายบางส่วน
ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางเหล่ากาชาดและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธรลงไปช่วยเหลือมอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภัย พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป