ข่าวการเมือง

นครพนม รมว.กห.ตรวจเยี่ยม และรับทราบแนวทางการบำบัดผู้เสพยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ กองร้อย มทบ.210

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และรับทราบแนวทางการบำบัดผู้เสพยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพยาเสพติดจังหวัดนครพนม หลักสูตร 120 วัน กองร้อยมลฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง

วันที่ 1 เม.ย. 2567 ที่ กองร้อยมลฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง จังหวัดนครพนม ดอกเตอร์ สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บำบัดยาเสพติดค่านพระยอดเมืองขวาง โดยมีพลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 –พลตรี นรธิป โพยนอก ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พลตรี สถาพร บุญชู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 (สองหนึ่งศูนย์) และหน่วยงานขึ้นตรงให้การต้อนรับ จากนั้นได้ร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบำบัดผู้เสพยาเสพติดสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพยาเสพติดจังหวัดนครพนม หลักสูตร 120 วัน พร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคารเรือนนอน และพบปะให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการสกัดกั้นยาเสพติดของกองทัพตามแนวชายแดนว่า ผลงานที่ผ่านมาเป็นที่พอใจ แต่ยังมียาเสพติดเล็ดลอดเข้ามาได้ ซึ่งจะต้องมีการปรับแผน เพิ่มจุดเฝ้าระวังให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วยในการตรวจจับยาเสพติด ซึ่งทางกระทรวงกลาโหมยินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสกัดกั้นการไหลเข้าของยาเสพติดได้ โดยจังหวัดนครพนมได้ดำเนินงานด้านยาเสพติด ซึ่งได้ตั้งหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งตัน และเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผบ.นบ.ยส.24) เพื่อติดตาม สถานการณ์ในพื้นที่ ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ของหน่วย ในพื้นที่อำเภอชายแดนของจังหวัดนครพนม พร้อมทั้งได้มอบแนวทางการปฏิบัติ การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการลความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติดให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 1 ปี จึงกำหนดปฏิบัติการ Quick Win ประกาศพื้นที่พิเศษที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 5(10) กำหนดให้จังหวัดนครพนม ในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดน ได้แก่ อำเภอท่าอุเทน อำเภอเมืองนครพนม อำเภอธาตุพนม และ อำเภอบ้านแพง เป็นพื้นที่พิเศษที่มีความเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีการจัดตั้งหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นบ.ยส.24) เพื่อให้เกิดการดำเนินการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ บัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งตัน และเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม