ประชาสัมพันธ์

บุรีรัมย์ 6 อำเภอ Kick off รวมพลังแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ฮือฮาขบวนรณรงค์สะท้อนภัยร้ายยาบ้าแบบสมจริง

4 หน่วยงานหลักใน 6 อำเภอที่บุรีรัมย์ จัดกิจกรรม “คลิกอ๊อฟ รวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ” หลังสถานการณ์แพร่ระบาดเพิ่มขึ้นและผู้เสพอายุน้อยลงเรื่อย ขบวนรณรงค์สะท้อนภัยร้ายยาบ้าสมจริง กระตุ้นเตือนให้ ปชช. ร่วมป้องกันต่อต้านยาเสพติด

วันนี้ (1 เม.ย.67) 4 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย กรมการปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข และสถานศึกษา ที่มีหน้าที่หลักในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอลำปลายมาศ, หนองหงส์, คูเมือง, บ้านใหม่ไชยพจน์, พุทไธสง และอำเภอนาโพธิ์ ร่วมกับมูลนิธิอาณัตพน ซารัมย์(ลูกเติ้ง) ได้จัดกิจกรรม “รวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ(Kick off) เป็นแห่งแรกของจังหวัดบุรีรัมย์

ภายในงาน มีขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ตำรวจ สาธารณสุข และสถานศึกษา 19 ขบวน เพื่อให้เห็นถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด แห่ไปตามถนนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ มาสิ้นสุดที่สนามหน้าสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ลำปลายมาศ โดยแต่ละขบวนนอกจากมีป้ายข้อความที่แสดงให้เห็นถึงโทษและพิษภัยยาเสพติดแล้ว ยังมีการจำลองผลกระทบจากการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น ตำรวจใช้ไม้ง่ามระงับเหตุคนคลุ้มคลั่งจากยาบ้าก็มีการจำลองเหตุการณ์จริง , คนเสพถึงตาย คนขายติดคุก ก็มีการจำลองให้คนที่หลงผิดขายยาบ้าต้องถูกตำรวจจับติดคุก

ทั้งนี้ได้มีนายโสภณ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร นายศักดิ์ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ นายปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิด มี พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอ 6 อำเภอ ผู้กำกับการ 6 สถานี ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บริหารสถานศึกษา และตัวแทนมูลนิธิอาณัตพน ซารัมย์(ลูกเติ้ง) ร่วมพิธีเปิดรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดด้วย

จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอทั้ง 6 อำเภอ เจ้าคณะอำเภอลำปลายมาศ นายโสภณ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร นายศักดิ์ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ และตัวแทนมูลนิธิอาณัตพน ซารัมย์(ลูกเติ้ง) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการบูรณาการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมมอบรางวัลการประกวดขบวนเดินรณรงค์ “รวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ของอำเภอลำปลายมาศ , มอบ “แผนปฏิบัติการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ” ให้กับนายอำเภอทั้ง 6 อำเภอ และพิธีปล่อยขบวนรถ “รวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ” โดยทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งปลอดยาเสพติอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือของกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ ให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทุกระดับและร่วมสนับสนุนกิจกรรมตามมาตรการป้องกัน ค้นหา เฝ้าระวัง และบำบัดรักษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลสัมฤทธิ์

นายโสภณ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า วันนี้เป็นการนำร่องที่อำเภอลำปลายมาศ โดยร่วมกับ อำเภอหนองหงส์ , คูเมือง , พุทไธสง , นาโพธิ์ และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกในจังหวัด ซึ่งต้องตระหนักว่าภัยยาเสพติด เกินกำลังหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแล้ว เป็นเรื่องของคนทุกคน ตั้งแต่สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาไปจนถึงสังคม ก็คือท้องถิ่นแล้วก็ระดับอำเภอ และระดับประเทศไทย เราได้กำลังหลักก็คือ อสม.เราปลุกท้องถิ่นให้หันมาดูคุณภาพชีวิตใหม่ สิ่งที่ทำวันนี้ให้สังคมได้รู้ ถ้าประสบความสำเร็จ ผมว่าเราจะได้สังคมแห่งความสุขกลับคืนมา ถ้าเรายังปล่อยเป็นแบบนี้อีก หวังพึ่งตำรวจปราบปราม หวังพึ่งการบำบัดอย่างเดียวไม่ได้ ต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนด้วย