ข่าวการเมือง

ผู้ว่าฯอุดรธานี ตรวจเยี่ยมจุดสมัคร สว.อำเภอเมืองมีขอรับใบสมัคร 104 ยื่นแล้ว 5 คน 2 อำเภอไม่มีผู้ขอใบสมัคร

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 พฤษภาคม นายวันชัย คงเกษม ผวจ.อุดรธานี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี ถนนมุขมนตรี เขตเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งเป็นสถานที่ที่ ผอ.การเลือกตั้งระดับอำเภอกำหนดให้เป็นที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาอำเภอเมืองอุดรธานี โดยมีนายสงกรานต์ ไชยพา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี และนายวิมล สุรเสน นายอำเภอเมืองอุดรธานี ให้การต้อนรับ และนำพาเดินตรวจเยี่ยม ตอบคำสอบถาม

นายวันชัย ฯ เปิดเผยว่า ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่รับสมัครเลือกตั้งวุฒิสภา ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 กกต.ได้มีประกาศกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่ที่ ผอ.การเลือกตั้งระดับอำเภอกำหนด ซึ่งทุกอำเภอได้เตรียมความพร้อมในการรับสมัคร สว. ไว้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือก สว.จากที่มีผู้มาขอรับใบสมัครทั้งจังหวัดอุดรธานี จำนวน 287 คน

“อำเภอที่มีผู้มาขอใบสมัครมากสุดคือ อำเภอเมืองอุดรธานี 104 คน อำเภอที่ยังไม่มีผู้มาขอใบสมัคร 2 อำเภอ คือ อ.สร้างคอม และ อ.กู่แก้ว อำเภอเมืองอุดรธานี มีผู้มายื่นใบสมัครแล้ว 5 คน ในฐานะประธานกรรมการระดับจังหวัด จ.อุดรธานี ขอให้ผู้สนใจประสงค์สมัคร สว.ได้เตรียมตัวเองให้พร้อม นำเอกสารหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบรับรองบุคคล เพื่อดูประเภทของบุคคล ถูกต้องตามที่สมัครหรือไม่ ให้มายื่นสมัครด้วยตัวเอง ณ สถานที่รับสมัคร ที่ ผอ.การเลือกระดับอำเภอกำหนด คาดว่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย”