ข่าวการเมือง

สุรินทร์ ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพที่ 10 เขต อ.ชุมพลบุรี แจ้งความในกรณีการสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไม่ชอบด้วยกฎหมายและยื่นหนังสือให้ กกต.จังหวัดตรวจสอบ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนายเทพพนม นามลี ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา กลุ่มอาชีพที่ 10 (กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม (9)) เขต อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันพร้อมกับเข้ายื่นหนังสือให้กับ กกต.จังหวัดสุรินทร์ให้เข้าตรวจสอบ กรณีพบการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีนายกเทศบาลตำบลยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เขต 2 อ.ชุมพลบุรี

นายเทพพนม นามลี ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา กลุ่มอาชีพที่ 10(กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม (9)) เขต อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ กล่าวว่า ตนนั้นเป็นผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา กลุ่มอาชีพที่ 10 เขต อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ได้พบการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 256 7 ตนได้เข้ายื่นขอรับใบสมัครที่ฝ่ายทะเบียน อ.ชุมพลบุรี และพบเห็นบัญชีเอกสารการขอรับใบสมัครสมาชิกวุฒิสภา โดยมีคณะบุคคล 4 คนมาจากตำบลยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เข้ายื่นขอรับใบสมัครสมาชิกวุฒิสภาในลำดับที่ 4-8 ซึ่งตนได้ยื่นขอรับใบสมัครในลำดับที่ 9 ในวันนั้น ตนจึงถามนายถาวร จันทบุตร ผู้ยื่นขอรับใบสมัครลำดับที่ 3 ว่าคนผู้ขอใบสมัครตำบลยะวึก มีใครนำมาปรากฏว่า ซึ่งนายถาวร บอกว่านายเสรี ซีรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลยะวึก เป็นคนพามาและนายเสรีฯยังนั่งร่วมกับตนกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับใบสมัครสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผู้ให้เอกสารใบสมัครคือปลัดอำเภอชุมพลบุรีเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งเขตอำเภอชุมพลบุรีอีกด้วย ตนจึงเห็นว่านายเสรี ชีรัมย์ นายกเทศบาลตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี ได้กระทำการฝ่าผืนกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ การกระทำตังกล่าวไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายอย่างไร เนื่องจากนายเสรี ชีรัมย์ นายกเทศบาลตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีข้อห้ามตามกฎหมาย และที่สำคัญทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบถึงความผิดกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งผู้บังคับบัญชาของนายเสรีก็เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด และอำเภอชุมพลบุรี ตนจึงขอให้ทาง กกต.จังหวัด ได้ตั้งกรรมการสอบสวนและลงโทษนายเสรี ชีรัมย์และพวกตามกฎหมายต่อไปเพื่อประโยชน์และความยุติธรรมตนด้วย

นายเทพพนม นามลี ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา กลุ่มอาชีพที่ 10(กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม (9)) เขต อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567ที่ผ่านมาได้มีผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาจากตำบลคู่นาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จำนวน 5 คน ได้เดินทางเข้ายื่นขอลาออกจากพรรคการเมือง ต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งต่อมาบุคคลคนทั้ง 5 คนได้เข้าสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา เขตอำเภอชุมพลบุรี ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับเงินค่าจ่ายจากนายศิวาเมษฐ์ แก้วประเสริฐ ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เขต 2 อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ พร้อมด้วยนายบุญทัน แก้วประเสริฐ(บิดา) โดยให้เงินค่าเดินทางไปลาออกจากพรรคการเมืองคนละ 1000 บาท และได้จ่ายเงินให้อีกคนละ 2,500 บาทโดยเป็นค่าสมัครสมัครสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567ที่ผ่านมา โดยบอกอีกว่าจะให้ค่าจ้างคนละ 5,000 บาท ตนจึงได้ทำหนังสือยื่นที่ กกต.จังหวัดและเข้าแจ้งความบันทึกประจำวันไว้ โดยเห็นว่านายศิวาเมษฐ์ แก้วประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เขต 2 อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ได้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ เป็นกระทำการโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง เนื่องจากนายศิวาเมษฐ์ แก้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีข้อห้ามตามกฎหมายอีกด้วย