ประชาสัมพันธ์

‘นครพนม’ ได้โควต้า 3,530 ตัว สมัครด่วน.! ลงทะเบียนออนไลน์ เริ่ม 27 พ.ค.นี้รับเสื้อฟรี.! ร่วมกิจกรรม ‘เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติฯ’

วันที่ 27 พ.ค. 2567 เผยยอดโควต้าเสื้อ ‘เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10’ จังหวัดนครพนมได้รับจัดสรร 3,530 ตัว เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์รับเสื้อฟรี.! เริ่มจันทร์ 27 พฤษภาคม 2567 นี้ ทางเว็บไซต์ https://wrb10.thai.run ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย ย้ำเตือน “โรคหลอดเลือดสมอง” เป็นภัยเงียบที่อันตรายที่สุดและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง “โรคหลอดเลือดสมอง” สามารถป้องกันได้ถึง 90% ด้วยการออกกำลังกาย ออกมาร่วม “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติฯ” วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2567 (พร้อมกันทั่วประเทศ)

นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัด “โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ในหัวข้อ “Healthy Thais, Healthy Brains : คนไทยสมองดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นดังแสงนำใจ และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย โดยกำหนดจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2567 (พร้อมกันทั่วประเทศ)

โรคหลอดเลือดสมอง” เป็นภัยเงียบที่อันตรายที่สุดและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งรองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง “โรคหลอดเลือดสมอง” หรือที่เรียกกันว่า “สโตรก” สามารถป้องกันได้ถึง 90% ด้วยการออกกำลังกาย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวนครพนมมมาร่วมกิจกรรม ‘เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567’ ซึ่งสนามจังหวัดนครพนม กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 2 พฤศจิกายน 2567 ณ จุดสตาร์ทบริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช รวมพลอย่างพร้อมเพรียงกันในเวลา 06.00 น. โดยมีกิจกรรมออกกำลังกาย 3 ประเภท การเดิน ระยะทาง 5 กิโลเมตร วิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร และปั่นจักรยาน ระยะทาง 25 กิโลเมตร
สนามจังหวัดนครพนม ได้รับจัดสรรโควต้าเสื้อโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 3,530 ตัว ซึ่งระบบเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 นี้ เริ่มเวลา 10.00 น. ทางเว็บไซต์ https://wrb10.thai.run ซึ่งผู้ลงทะเบียนผ่านจะได้รับเสื้อฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ