ข่าวการเมือง

ขอนแก่น ผู้สมัคร ส.ว. อำเภอเมืองยื่นหนังสือ กกต.ตรวจสอบการเลือก ส.ว. ในกลุ่มที่ตนเองลงสมัคร รอบที่ 1 แบบเลือกกันเองในกลุ่มเดียวกัน หลังตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีทุจริต โดยการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อลงคะแนนให้ตัวเอง พบว่ามีบุคคลที่ไม่ลงคะแนนให้ตัวเองถึง 2 ราย

ผู้สมัคร ส.ว. ระดับอำเภอ อำเภอเมืองขอนแก่น กลุ่ม 11 ยื่นหนังสือร้องเรียนถึง กกต.ขอนแก่น ให้ตรวจสอบการเลือก ส.ว. ในกลุ่มที่ตนเองลงสมัคร รอบที่ 1 แบบเลือกกันเองในกลุ่มเดียวกัน หลังตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีทุจริต โดยการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อลงคะแนนให้ตัวเอง พบว่ามีบุคคลที่ไม่ลงคะแนนให้ตัวเองถึง2 ราย
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น (กกต.ขอนแก่น) นายธนวิชญ์ ไชยนิลวงศ์ ผู้สมัคร ส.ว. อำเภอเมืองขอนแก่น หมายเลข 2 กลุ่ม 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว นำหลักฐานเป็นเอกสารแสดงความเชื่อมโยงของผู้สมัคร ส.ว.ในกลุ่ม 11 เดินทางเข้าร้องเรียนกับนายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.ขอนแก่น หลังจากพบว่า การเลือก ส.ว.ระดับอำเภอของอำเภอเมืองขอนแก่น ในกลุ่มที่ตนเองลงสมัคร มีกลุ่มบุคคลได้ทำการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อลงคะแนนให้ตัวเอง ซึ่งถือเป็นการทุจริตเลือกตั้ง จึงได้นำหลักฐานเข้ายื่นต่อ กกต.ขอนแก่น ให้ทำการสืบสวนและตรวจสอบ โดยมีนายชัชชัย งามวิวัฒน์อนันต์ หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง สนง.กกต.ขอนแก่น เป็นผู้รับมอบหนังสือเอกสารหลักฐาน ก่อนจะเชิญนายธนวิชญ์ ผู้ร้อง เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติม

นายธนวิชญ์ กล่าวว่า การยื่นหนังร้องเรียนในครั้งนี้ เนื่องจากตนเองพบความไม่ชอบมาพากลในการเลือก ส.ว.ระดับอำเภอ ในกลุ่มที่ตนเองลงสมัคร จึงอยากให้ กกต.ขอนแก่น ตรวจสอบดู เนื่องจากมีความเชื่อมโยงของบุคคล จำนวน 5 คน ที่อยู่ในกลุ่มที่อาจเข้าข่ายการทุจริต โดยผู้สมัคร ส.ว. ในกลุ่ม 11 มีผู้ที่เข้าเกณฑ์ 8 คน และในจำนวนนี้มีบางคนที่เข้ามาสู่กระบวนการเลือก แต่กลับไม่มีการลงคะแนนให้ตัวเอง กลับไปลงคะแนนให้กับบุคคลที่เป็นเครือข่ายของตัวเอง ซึ่งตนตั้งข้อสังเกตว่า มีความผิดปกติ แม้ว่ากฎหมายการเลือก ส.ว. จะไม่มีข้อห้าม แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติ ทั้งนี้จากการที่ตนเองตรวจสอบรายชื่อของบุคคลที่ลงสมัครในกลุ่ม 11 ที่ตนเองลงสมัคร ทำให้พบเครือข่ายความเชื่อมโยงกันของบุคคลที่มีความใกล้ชิดและเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจโรมแรมที่พักด้วยกันแทบทั้งสิ้น ซึ่งหากการเลือกในระดับอำเภอยังมีการทุจริต แล้วการเลือกในระดับจังหวัดจะโปร่งใสได้อย่างไร และจะเชื่อถือได้หรือไม่ว่าคนที่จะได้รับเลือกเป็น ส.ว. จะเป็นที่พึ่งของประชาชนทั้งประเทศได้ แค่นี้ยังมีการกระทำที่เอาเปรียบคู่ต่อสู้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการปูทางให้คนไม่ดีเข้าไปสู่สภาสูง

ขณะที่นายชัชชัย งามวิวัฒน์อนันต์ หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง สนง.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า ทาง สนง.กกต.ขอนแก่น จะมีการเสนอพิจารณาคำร้อง มอบหมายให้พนักงานสืบสวนและไต่สวนฯ ดำเนินการพิจารณาคำร้องก่อน โดยจะใช้เวลาประมาณ 3 วัน ตามระเบียบ จากนั้นจึงจะนำเสนอไปยัง ผอ.กกต.ขอนแก่น พิจารณาว่าจะรับเรื่องไว้ดำเนินการหรือมีข้อพิจารณาเพิ่มเติม หากพบว่าข้อร้องเรียนมีมูลก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป