ประชาสัมพันธ์

หน่วยแพทย์ พอ.สว. และส่วนราชการ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ชาวตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และบริการของส่วนราชการระดับจังหวัด ออกให้บริการครั้งแรกในปีงบประมาณ 2564 ที่วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง โดยมีประชาชนมาใช้บริการกันอย่างคึกคัก

ที่วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสิริวิมล พงษ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการของวยงานรัฐระดับจังหวัด รัฐวิสาหกิจ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายไพโรจน์ จิตจักร นายอำเภอห้วยผึ้ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยเม็ก นักเรียน ประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมรับการบริการ


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนเรียนดีมีฐานะยากจน จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท มอบเงินสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะลำบาก จำนวน 10 ราย และมอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ประสบความยากลำบากในพื้นที่ จำนวน 60 ชุด

ทั้งนี้ มีประชาชน มารับบริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม สำหรับบริการต่าง ๆ ที่ให้บริการประชาชน อาทิ ธนาคารกรุงไทยร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งของรัฐบาล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ บริการทำหมัน สุนัข แมว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำหน่ายสินค้า OTOP ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้บริการคำปรึกษา เรื่องร้องเรียน สำนักงานพาณิชย์นำสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายให้กับประชาชน และบริการของส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนตำบลนิคมห้วยผึ้งมาใช้บริการอย่างคึกคัก