ประชาสัมพันธ์

ยโสธร เฝ้าระวังและป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง

สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ได้เร่งลงพื้นที่สำรวจพื้นที่โรคใบด่างมันสำปะหลัง ยับยั้งความเสียหาย พร้อมให้คำแนะนำเกษตรกรหากพบว่ามีลักษณะผิดปกติที่ให้แจ้งเกษตรอำเภอโดยด่วนเพื่อช่วยกันกำจัดและป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดจนทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายได้

นายนพดล ผุุดผ่อง เกษตรจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ สิงห์ชา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้ความรู้เกษตรกรในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง พร้อมแนะแนวทางให้แก่เกษตรกรที่กำลังจะเริ่มปลูกแปลงใหม่หรือเกษตรกรที่ปลูกไปแล้ว ขอให้สำรวจแปลงมันสำปะหลังว่ามีโรคระบาดหรือไม่ หากพบว่ามีลักษณะผิดปกติที่ให้แจ้งเกษตรอำเภอโดยด่วนเพื่อช่วยกันกำจัดและป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดจนทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายได้

นอกจากนี้ยังกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสร้างการรับรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้องและเกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และให้ดำเนินการตามมาตรการจัดการโรคใบด่าง โดยเฉพาะมาตรการ มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดที่มีการส่งเสริมให้มีการสำรวจแปลงสม่ำเสมอและการส่งเสริมการใช้พันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและทนทานโรคใบด่าง รวมถึงมาตรการควบคุมการระบาด โดยแนะนำให้ทำลายต้นเป็นโรคตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ หากเกษตรกรต้องการทราบข้อมูลของโรคใบด่างมันสำปะหลัง หรือแจ้งสถานการณ์ในพื้นที่ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ทุกอำเภอในพื้นที่

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 09/09/2023 14:27 น. by อินทรีภูพาน