ประชาสัมพันธ์

ผอ.เขื่อนลำปาว พร้อมรับมือ พายุ “โมลาเบ” เตรียมหยุดส่งน้ำในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นี้

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เผยเขื่อนลำปาวพร้อมรับมือพายุ “โมลาเบ”เนื่องจากยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 1,000 ล้านลบ.ม. และเตรียมหยุดส่งน้ำฤดูฝนในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นี้ พร้อมแนะเกษตรกรเก็บกักน้ำไว้ในช่วงนี้ไว้ให้มากที่สุด

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวหรือเขื่อนลำปาว เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำของเขื่อนลำปาวปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ที่  938 ล้านลบ.ม.หรือคิดเป็น 47 เปอร์เซ็นต์ จากความจุ 1,980 ล้าน ลบ.ม.ทั้งนี้จากการติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีพายุ “โมลาเบ”เข้ามาในประเทศไทยช่วงวันที่ 29-30 ตุลาคมนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีทิศทางหลักเข้ามาในพื้นที่ภาคอีสานตอนใต้ และพื้นที่ท้ายเขื่อนลำปาว แต่หากมีปริมาณฝนตกเหนือเขื่อนลำปาวก็พร้อมที่จะกักเก็บน้ำเต็มที่ เนื่องจากยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 1,000 ล้านลบ.ม.ส่วนด้านความมั่นคงปลอดภัยนั้นล่าสุด ทางกรมชลประทานได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเขื่อนมาตรวจสภาพของเขื่อนลำปาวแล้ว ซึ่งสภาพอุปกรณ์ทั่วไปและวัดความมั่นคงก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งหากพายุ“โมลาเบ”เข้ามาในพื้นที่ก็ไม่มีปัญหาและพร้อมที่จะกักเก็บน้ำไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

นายฤาชัย กล่าวอีกว่า สำหรับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนลำปาวขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งน้ำเสริมน้ำฝนช่วยพื้นที่การเกษตรกร โดยเฉพาะนาข้าวเป็นช่วงสุดท้าย และกำลังส่งน้ำให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในพื้นที่เฉลี่ยวันละ 1 ล้าน ลบ.ม.โดยจะเร่งทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกร เนื่องจากทางเขื่อนลำปาวจะเริ่มลดการส่งน้ำฤดูฝนปี 2563 ในคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นี้ และจะปิดสนิทในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ดังนั้นจึงขอให้เกษตรกร และผู้ใช้น้ำในทุกภาคส่วนที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปาวผ่านคลองส่งน้ำได้เก็บกักน้ำไว้ในสระน้ำ แปลงนา บ่อพักน้ำ เพื่อใช้ในกิจกรรมเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง และกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งอุปโภค บริโภค และเลี้ยงสัตว์ในช่วงนี้ไว้ให้เพียงพอ