ข่าวด่วน ข่าวสังคม ข่าวอัพเดทรายวัน

ประชาชนชาวอำเภอนามน พร้อมใจสวมเสื้อเหลืองรวมพลังปกป้องสถาบัน

ผู้นำชุมชนและประชาชนชาวอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 500 คนพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือร่วมกันจัดกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันและยื่นหนังสือแสดงแสดงเจตจำนงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นายบุญชอบ ลีลานุช ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และประชาชนชาวอำเภอนามน จำนวน 500 คน พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือชูพระบรมฉายาลักษณ์ ชูธงชาติไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน โดยร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบัน ร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมการรวมพลังชาวอำเภอนามนที่เราเป็นคนไทย เราจะรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ขอเทิดไท้ องค์ราชัน

โดยตัวแทนประชาชนได้ยื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ต่อนายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม ปลัดอำเภออาวุโส รักษาการแทนนายอำเภอนามน เพื่อแสดงเจตจำนงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ ประชาชาที่ร่วมกิจกรรมยังได้ประกาศร่วมรวมพลังให้ทุกคนทราบว่า ประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้เสียสละชีพ เลือด เนื้อ เพื่อปกป้องบ้านเมืองมาได้จนถึงทุกวันนี้ ฉะนั้นเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน รู้ฟ้าสูงดินต่ำ อย่างดึงฟ้าต่ำ อย่าทำหินแตก อย่าแยกแผ่นดิน อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี กู้เอกราช นำพาชาติไทย อยู่ในโลกนี้ได้ เพราะมีสถาบันพระมหากษัตริย์ การเห็นต่างทางการเมืองไม่ควรก้าวล่วง จาบจ้วงถึงสถาบัน