ประชาสัมพันธ์

นครพนม นรข. ร่วมกับ สมาคมภริยาทหารเรือ ปูพื้นกระเบื้องสร้างสถานที่ทำกิจกรรมให้โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ นครพนม

พลเรือตรีสมาน ขันธพงษ์ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เปิดเผยว่า จากที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) ได้มีการลงพื้นที่ทำกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบ บวร ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1) เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักรู้ถึงพิษภัยของอบายมุขและยาเสพติด พร้อมกับการอบรมธรรมะสอดแทรก รวมถึงการเสียสละเพื่อส่วนรวมด้วยการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ทำให้ได้ทราบว่าโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 7 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีนักเรียนทั้งสิ้น 70 คน เป็นชาย 42 คน หญิง 28 คน มีบุคลากรทางการศึกษารวม 9 คน มีนายจำรัส มูลสาร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีความประสงค์อยากได้สถานที่ทำกิจกรรมที่มีความปลอดภัยให้เด็กนักเรียน เนื่องจากสภาพปัญหาพื้นอาคารอเนกประสงค์ไม่เรียบร้อย เวลาที่ครูและนักเรียนทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การเรียนการสอน การออกกำลังกาย และกิจกรรมอื่น ๆ ทำให้มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายได้ง่าย จึงอยากปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค์ใหม่ให้มีความปลอดภัยให้มากกว่านี้

ดังนั้น นรข. จึงได้เข้าสำรวจพื้นที่ทั้งหมดที่จะดำเนินการและประมาณราคา พร้อมประสานแจ้งเรื่องไปยังสมาคมภริยาทหารเรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน 85,200 บาท สำหรับการปูกระเบื้องจำนวนเนื้อที่รวม 320 ตารางเมตร โดยในส่วนของการปรับปรุงจะใช้กำลังพลของ นรข. เข้าดำเนินการในทุกขั้นตอน ซึ่งเมื่อทางสมาคมภริยาทหารเรือทราบเรื่องก็ได้มีการพิจารณาและอนุมัติงบให้ทันที เพราะเล็งเห็นว่าจะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนที่จะได้มีสถานที่วิ่งเล่น สถานที่ออกกำลังกาย รวมถึงสถานที่ทำกิจกรรมทำให้เติบใหญ่ขึ้นมาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยได้เดินทางมามอบเงินสนับสนุนเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 จากนั้นจึงได้ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อและคณะกรรมการสถานศึกษาดำเนินการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ มาปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค์จนแล้วเสร็จ และในวันนี้ (18 กันยายน 2566) จึงได้มีการส่งมอบพื้นที่ให้กับทางโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อได้ใช้งานตามปกติ

โดยในโอกาสนี้ยังได้มีการติดตั้งระฆัง ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณเสียงในการทำกิจกรรมภายในโรงเรียนให้ใหม่ด้วย เนื่องจากระฆังอันเดิมมีการชำรุดเสียหายเพราะใช้งานมาอย่างยาวนาน โดยระฆังใหม่นี้ได้มีการประสานขอให้กรมอู่ทหารเรือที่มีหน้าที่ซ่อมสร้างเรือช่วยหล่อขึ้นมาให้ใหม่

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 19/09/2023 11:08 น. by อินทรีภูพาน