ประชาสัมพันธ์

เทศบาลขอนแก่น เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาล

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 19 ก.ย. 2566 ที่ประตูระบายน้ำที่ 7 บึงทุ่งสร้าง เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าประเมินสถานการณ์น้ำและเตรียมการรับมือน้ำท่วมเมืองขอนแก่น โดยดำเนินการวางแผนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ในเบื้องต้นได้ดำเนินการเร่งระบายน้ำจากบึงแก่นนคร และจุดที่น้ำท่วมขัง (คาดว่าจะสามารถลดน้ำในบึงได้วันละ 1 เมตร) , การติดตั้งเครื่องสูบน้ำตลอด 24 ชั่วโมง จากจุดน้ำท่วมขัง ไปยังคลองร่องเหมือง บึงทุ่งสร้าง โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถระบายน้ำได้วันละ 150,000 คิว

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นกำลังประสบปัญหาสถานการณ์น้ำที่เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน ทำให้ไม่ใช่แค่ปัญหามวลน้ำในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเท่านั้น ยังต้องรับมวลน้ำจากนอกเขตที่ต้องไหลรวมมาอีกด้วย นับว่าเป็นปัญหาเชิงภูมิศาสตร์ ทำให้มีมวลน้ำจำนวนมาก ส่งผลให้คลองร่องเหมืองที่ออกแบบไว้รองรับน้ำไม่เพียงพอ ทำให้น้ำในคลองร่องเหมืองมีปริมาณน้ำที่สูงมาก จึงทำให้พื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ำจากบึงแก่นนครที่ต้องเชื่อมน้ำเข้าคลองร่องเหมืองระบายน้ำได้ช้าเพราะมวลน้ำที่ดันกันจึงทำให้ระบายน้ำออกไม่ได้

“สืบเนื่องจาก มีฝนตกหนักต่อเนื่องภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้รับผลกระทบ ในหลายชุมชนมีน้ำท่วมขัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

นายธีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตอนปลาย ในการเร่งผลักน้ำออกจากคลองร่องเหมืองเพื่อลงสู่บึงทุ่งสร้างให้ได้เร็วที่สุด โดยสำนักงานชลประทานจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักน้ำส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลักน้ำจากคลองร่องเหมืองได้เร็วขึ้นและมวลน้ำที่ขังลดลง นอกจากนี้เทศบาลนครขอนแก่น ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม เพื่อผลักดันน้ำออกจากบึงแก่นนครลงสู่คลองร่องเหมือง ให้มวลน้ำจากโซนบึงแก่นนคร รวมทั้งโซนรอบบึงแก่นนครที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังมีปริมาณน้ำให้ลดลงเร็วขึ้น

“หากคลองร่องเหมืองลดแล้ว โซนบึงแก่นนครสามารถผลักน้ำได้แล้ว น้ำตอนต้นที่อยู่ในช่วงรับน้ำจากบ้านกอก ศรีฐาน และบึงหนองโคตร ซึ่งรับน้ำมาจากโซนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ได้มีการเร่งสูบน้ำ ซึ่งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่หน้าโรงพยาบาลขอนแก่นรามซึ่งเร่งระบายน้ำจากบ้านกอกและศรีฐานให้น้ำลดลงได้เร็วขึ้น จะเห็นได้ว่าปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้แล้ว ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะเกิน 1 – 2 วัน ปริมาณน้ำจะลดลง

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 19/09/2023 11:13 น. by อินทรีภูพาน