ประชาสัมพันธ์

” นำฮอย ทวารวดี ปีใหม่ เมืองฟ้าแดด ” ปีที่ 2 เดิน กิน ชิม เที่ยว เทศกาลปีใหม่คุมเข้ม โควิด-19

จังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมจัดงานเดิน กิน ชิม เที่ยว ” นำฮอย ทวารวดี ปีใหม่ เมืองฟ้าแดด ”  ปีที่ 2  เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ อนุรักษ์วัฒนธรรมอีสาน สักการะพระธาตุยาคูเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยรูปแบบ new normal การ์ดไม่ตก

                ที่บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และ นพพงษ์  วงษ์เสนา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอกมลาไสยร่วมกันแถลงข่าวจัดงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ” นำฮอย ทวารวดี ปีใหม่ เมืองฟ้าแดด ” จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีที่ 2 กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564 รวม 8 วัน 8 คืน  กำหนดพิธีเปิดงานในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น.โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.สม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการจัดเป็นถนนคนเดิน เดิน กิน ชิม เที่ยว  ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบให้ทุกอำเภอจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เลือกจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ  หรือ เป็นแหล่งที่มีผู้คนรู้จัก สำหรับที่บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู ถือเป็นโบราณสถานสำคัญและมีผู้คนรู้จักมาก เมื่อปีที่ผ่านมา ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของ จังหวัดกาฬสินธุ์ ก็ได้จัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการจัดงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ” นำฮอย ทวารวดี ปีใหม่ เมืองฟ้าแดด ” จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นปีแรก ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  ทั้งร้านอาหาร ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมงาน 11 วัน มียอดจำหน่ายมากกว่า 13 ล้านบาท ปีนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดงานนี้ขึ้นอีกครั้ง เพื่อเปิดบ้านรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และยกระดับการท่องเที่ยวเมืองรอง กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล

      สำหรับในพิธีเปิดวันที่ 28 ธันวาคม 2563 จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมฟ้อนนำฮอย ทวารวดี บูชามาลัย ข้าวตอก ฟ้อนจำปาศรี และฟ้อนสมมาบูชาพระธาตุยาคู ส่วนร้านค้าในตลาดโบราณก็จะมีสินค้ามาจำหน่ายมากกว่า 100 ร้านค้า  ขณะนี้มีการตกแต่งบริเวณพระธาตุยาคูเป็นเมืองโบราณ พร้อมนำธุงกว่า 350 ต้น มาปักให้เป็นทะเลธุง ขนาดย่อม บริเวณลานด้านหน้าองค์พระธาตุยาคู  ที่สำคัญ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เตรียมการดูแลเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพโดยเฉพาะการป้องกันโควิด-19 ด้วยรูปแบบ new normal และเคร่งครัด social distancing สวมหน้ากากอนามัย ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก