ประชาสัมพันธ์

ปภ.กาฬสินธุ์เตือนเฝ้าระวังเข้ม หน้าหนาวแล้งระวังไฟไหม้หมอกควัน

สภาพอากาศที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มหนาวเย็น และลมหนาวกรรโชกแรง โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาภูพาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ป่าและอาคารบ้านเรือน ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย และเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 ด้านป้องกันสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เตือนเฝ้าระวังเข้ม รักษาสุขภาพและป้องกันการเกิดอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวคาบเกี่ยวฤดูแล้ง พบว่าสภาพอากาศเย็นตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงหัวค่ำถึงกลางคืนและตอนเช้า ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและอยู่ในเขตเทือกเขาภูพานเป็นอยากมาก นอกจากนี้ จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและแห้งแล้งดังกล่าว ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดอัคคีภัย เช่น ไฟป่า และไหม้อาคารบ้านเรือนอีกด้วย

นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าในช่วงนี้ เนื่องจากอิทธิพลความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน แผ่ลงมาครอบคลุมพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ทำให้สภาพอากาศหนาวเย็น บางครั้งมีลมกระโชกแรง ประกอบกับฝนทิ้งช่วง เกิดความแห้งแล้ง จึงเป็นช่วงที่ทุกคน ทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยเป็นอย่างมาก ทั้งอัคคีภัยจากไฟป่า ไฟไหม้อาคารบ้านเรือน ซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินแล้ว ยังเกิดภาวะโลกร้อนและฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เป็นการทำลายสมดุลธรรมชาติและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วย

นายธนทร กล่าวอีกว่า เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเกิดอัคคีภัยดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน ได้ร่วมกันเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า ขณะที่ในการจุดธูปเทียน หรือการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน ก็ให้เพิ่มความระมัดระวังให้มาก หากอายุใช้งานนานปีหรือเกิดการชำรุด ให้รีบเปลี่ยนรีบแก้ไข ป้องกันเหตุไฟฟ้าลัดวงจร นอกจากนี้ในส่วนของการเผาขยะหรือตอซังข้าว ก็ขอให้งดการเผา และควรทำการไถกลบ เพื่อให้เกิดการย่อยสลายเป็นสารอินทรีย์วัตถุที่มีคุณค่าต่อพืชที่ทำการเพาะปลูก เป็นการลดการปุ๋ยเคมีที่ราคาสูง และลดการเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 24/12/2020 18:01 น. by อินทรีภูพาน