ประชาสัมพันธ์

สกลนคร เชิญเที่ยวเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส ค.ศ 2023 เสน่ห์แห่งสีสัน เทศกาลแห่งศรัทธา 20-25 ธันวาคม นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2023 เสน่ห์แห่งสีสัน เทศกาลแห่งศรัทธา พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครพนม นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ผู้แทนพระสังฆราช อันตน วีระเดช ใจเสรี และรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ร่วมกันแถลงความพร้อมของการจัดงาน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคม 2566

สำหรับประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสจังหวัดสกลนคร เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องโดยตรงกับพระอัครสังฆราชลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน อดีตผู้ปกครองอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่ได้สืบสานงานแห่ดาวสกลนคร เป็นอย่างดีและเข้มแข็ง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า โดยการแห่ดาวที่จังหวัดสกลนคร เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1982 (พ.ศ 2525) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้บรรจุประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ให้เป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2003 (พ.ศ 2546) เป็นต้นมา

โดยชุมชนท่าแร่ เป็นชุมชนคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและเทศกาลแห่ดาวเป็นประเพณีท้องถิ่นที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก จัดขึ้นที่จังหวัดสกลนคร ปีละครั้ง ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส เพื่อเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า ตามตำนานเล่าว่า เป็นการออกเดินทางตามแสงแห่งดวงดาว จนพบกับสถานที่ประสูติของพระเยซู นับแต่นั้นมาชาวคริสต์จึงถือว่า “ดาว” คือสัญลักษณ์ของการเสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษย์ของพระเยซูเจ้า

ซึ่งเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสจังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ. 2023 นักท่องเที่ยวจะได้พบกับรถแห่ดาว ที่ประดับไฟแสงสีงดงามตระการตา ถือเป็นการนำ Soft Power ด้านวัฒนธรรม ศาสนา และการท่องเที่ยว ที่มีอยู่ในพื้นที่ พัฒนาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจ โดยวันที่ 20-24 ธันวาคม 2566 เริ่มต้นงานที่สวนสาธารณะดอนเกิน ตำบลท่าแร่ ชิม ชม ช้อป ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าย้อมคราม บนถนนคนเดิน ไฮไลท์ วันที่ 22 ธันวาคม “สีสันแห่งหนองหาร” ด้วยขบวนแห่ดาวทางน้ำ ส่วนวันที่ 23 ธันวาคม จะเป็นการแห่ดาวใหญ่ เทศกาลคริสต์มาส บริเวณอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ศาลามาร์ติโนท่าแร่ และ วันที่ 24 ธันวาคม เป็นการแห่ดาวเล็กหรือดาวมือถือ แบบดั้งเดิมและพิธีทางศาสนา ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม จะเป็นการจัดกิจกรรม ณ บริเวณสำนักมิสซังโรมันคาทอลิก ท่าแร่-หนองแสง (โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร) และ การจัดเทศกาลอาหาร พร้อมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าที่ระลึก บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ซึ่งไฮไลท์ จะอยู่ในวันที่ 25 ธันวาคม ที่จะมีพิธีปล่อยขบวนแห่ดาวคริสต์มาส ” ราตรีแห่งดวงดาว พร่างพราวถิ่นสกล” จากลาน ร.5 ไปจนถึงโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร