ประชาสัมพันธ์

นครพนม มทบ.210 ตรวจความพร้อมรักษาความปลอดภัยช่วยเหลือประชาชนห้วงวันหยุดเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปี 2567

วันที่ 26 ธ.ค. 2566 ที่ลานหน้า บก.มทบ.210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม พล.ต.สถาพร บุญชู ผบ.มทบ.210 เป็นประธานตรวจความพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วย และรองรับสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนห้วงวันหยุดเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปี 2567 โดยหน่วยได้จัดกำลังพลชุดเผชิญเหตุจาก มทบ.210 พร้อม ยุทโธปกรณ์ ร่วมกับ ร.3 พัน.3, อบต.กุรุคุ, อบต.บ้านผึ้ง เข้าทำการซักซ้อม เพื่อให้กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่กองรักษาการณ์, สถานี สห., ชป.เตรียมพร้อม ,นายทหารเวร ศปย. , เวรคลังอาวุธ และเวรยามตามจุดต่างๆ ในห้วงวันหยุดปีใหม่นี้ ได้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติแผนเผชิญเหตุได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาหรือ อุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา ,ผู้แทน อบต.กุรุคุ และผู้แทน อบต.บ้านผึ้ง ร่วมตรวจความพร้อมฯ

พล.ต.สถาพร บุญชู ผบ.มทบ.210 ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ จนท.ทุกนาย ถึงการดำเนินการรักษาความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเป็นการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในห้วงวันหยุดเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปี 2567 นี้