ประชาสัมพันธ์

นครพนม เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567

วันที่ 28 ธ.ค.66 ที่หมวดทางหลวงนครพนม แขวงทางหลวงนครพนม สำนักงานทางหลวงที่ 3 ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครพนม นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 และเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยมีนายเดช หงส์บำรุง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัหงวัดนครพนม กล่าวรายงานฯ

นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รอง ผวจ.นครพนม อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมยืนไว้อาลัย 1 นาที กล่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 และเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 รับมอบของตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายและหมวกนิรภัย พร้อมปล่อยขบวนรถ เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ได้มีการบูรณการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ และอาสาสมัครต่างๆ ร่วมรณรงค์และร่วมปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2567 โดยเฉพาะการเน้นหนักในช่วง 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.66–4 ม.ค.67 รวม 7 วันอันตราย

จากนั้น นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รอง ผวจ.นครพนม ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมกันจัดจุดให้บริการต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว ด้วยการจัดมีจุดพักผ่อนและกาแฟ น้ำดื่ม รวมถึงบริการตรวจสภาพและการบำรุงรักษาเบื้องต้นยานพาหนะโดยไม่คิดมูลค่า

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงที่สุดของประเทศไทย ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในประเทศจำนวนมาก และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนนตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติ และสร้างจิตสำนึก ด้านความปลอดภัยให้ประชาชนและเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ ประกอบกับสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ