ประชาสัมพันธ์

ขอนแก่น เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2567

อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ จุดบริการประชาชนบริเวณหน้าตลาดลานทอง ได้มีพิธีเปิดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่29ธันวาคม2566ถึงวันที่4มกราคม2567 โดยมีนายประจักร ไชยกิจ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธาน พ.ต.อ.ธีร์ธัชช์ พงษ์สุวรรณ ผกก.สภ. หนองสองห้อง ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง พ.ญ. สุมาลี วนาทรัพย์ดำรง ผอ.โรงพยาบาลหนองสองห้อง นายสุทธิศักดิ์ เวชสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองสองห้อง และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมพิธี โดยประธานในพิธีได้กล่าวประชาสัมพันธ์ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในระหว่างช่วงวันหยุดของเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันลดการเกิดอุบัติเหตุในทุกกรณี มีการประชาสัมพันธ์โดยการแจกใบปลิวโบว์ชัวร์ให้กับประชาชนที่เดินทางผ่านไปมาในบริเวณจัดโครงการเพื่อเตือนสติให้ทุกท่านได้รับทราบพร้อมปฎิบัติตามโครงการและตั้งศูนย์ดูแลช่วยเหลือกับประชาชนที่เดินทางบนถนนกับที่เดินทางกลับบ้าน ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายของทางรัฐบาลต่อไป.