ประชาสัมพันธ์

สกลนคร เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ดูแลปชช.เดินทางไป – กลับ ภูมิลำเนาปลอดภัย 24 ชั่วโมง

วันที่ 28 ธ.ค. 2566 เวลา 10.30 น. นายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ที่บริเวณจุดบริการทั่วไทยโค้งปิ้งงู ทางหลวงหมายเลข 213 สายสกลนคร-กาฬสินธุ์ กม.ที่ 155+650 จังหวัดสกลนคร เส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์กับจังหวัดสกลนคร เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนเดินทางไป – กลับ ภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง พร้อมทั้งให้บริการที่จอดพักรถ บริการน้ำดื่ม แจกแผ่นพับแนะนำข้อมูลเส้นทางตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงเทศกาล โดยมีนายประสิทธิ์ สาขา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีและร่วมปล่อยขบวนรถรณรงค์ความปลอดภัยตามโครงการ “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2567 ตามมาตรการเตรียมความพร้อม 3 ด้านของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คือ


1. มาตรการด้านการเตรียมความพร้อมของทางหลวง ได้แก่ ซ่อมแซมหลุมบ่อ ปรับปรุงผิวทางให้มีสภาพดีมีความปลอดภัย ตัดแต่งกิ่งไม้ตามทางร่วมทางแยกต่างๆ ซ่อมแชมไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟถนนต้องติดทุกดวง ทำความสะอาดป้ายและเครื่องหมายจราจรให้มองเห็นชัดเจน และคืนผิวทางในพื้นที่ก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง
2. มาตรการด้านการอำนวยความปลอดภัย ได้แก่ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ เพื่อวางแผนป้องกันลดอุบัติเหตุแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย ปิดจุดกลับรถ ทางร่วมทางแยก บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 5 เสาหลักของจังหวัดสกลนคร รณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย กวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ
3. มาตรการด้านอำนวยความสะดวก กรมทางหลวง ได้จัดตั้ง 409 จุดให้บริการทั่วไทย 581 ห้องน้ำบริการประซาชน ในพื้นที่หมวดทางหลวงทั่วประเทศ แบ่งเป็นจุดให้บริการทางหลวง จำนวน 121 แห่ง จุดให้บริการตำรวจทางหลวง จำนวน 205 แห่ง และจุดให้บริการสถานีตรวจสอบและจุดพักรถบรรทุก จำนวน 83 แห่ง โดยบูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานในพื้นที่ ได้สั่งการให้ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวงและหมวดทางหลวงในพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง เตรียมอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ในการเปิดช่องทางพิเศษ เตรียมรถบริการซ่อมเคลื่อนที่การให้บริการและให้ความช่วยเหลือกรณีรถเสีย