ประชาสัมพันธ์

หนองคาย สะพานมิตรภาพคึกคักเจ้าหน้าที่ ตม.ศุลกากรพร้อมบริการอย่างเต็มที่

บรรยากาศเทศกาลปีใหม่ ด่านสะพานมิตรภาพหนองคาย คึกคักมีนักท่องเที่ยวทั่งชาวไทยและชาวลาวเดินทางเข้าออกจำนวนมาก ขณะที่ เจ้าหน้าที่ทั้ง ตม.และศุลกากร พร้อมให้บริการเต็มที่

วันที่ 30 ธ.ค. 2566 ที่ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้า ออกจำนวนมาก ทางตรวจคนเข้าเมืองหนองคายและเจ้าหน้าที่ศึลการกรเข้มงวดตรวจบุคลลและยานพาหนะ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการเต็มที่

ทางด้านนายพัฒนพงศ์ ตันติวัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายบริการ ศุลกากรที่ 1 สำนักศุลกากรหนองคาย กล่างว่า ทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรหนองคาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านพรมแดน ได้เน้นย้ำในการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย ทั้งการลักลอบนำเข้าส่งออกสิ่งของผิดกฎหมาย โดยเฉพาะยาเสพติดและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าลักลอบหนีภาษีศุลกากร รวมถึงการนำคนต่างด้าวลักลอบเข้าออกประเทศ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที และในช่วงเทศกาลปีใหม่ ก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าออกประเทศในช่วงนี้เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และบริการที่ประทับใจ.