ประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น สั่งคุมเข้มการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน กำชับด่านชุมชนจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ออกตรวจตราในพื้นที่ป้องกันคนเมาแล้วขับเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 ธันวาคม 2566 ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายของจังหวัดขอนแก่น รับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในทุกด้าน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านวิศวกรรมจราจร ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และด้านการประเมินผลและสารสนเทศ

สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ช่วงควบคุมเข้มขัน วันแรกของเทศกาล วันที่ 29 ธันวาคม 2566 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 24 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 23 คน เสียชีวิต 1 คน สาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุทำให้ได้รับบาดเจ็บคือขับรถเร็วเกินกำหนด 12 ดื่มแล้วขับ 7 ตัดหน้ากระชั้นชิด 3 ทัศนวิสัยไม่ดี 1 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ 21 รถกระบะ 1 รถเก๋ง 1 เป็นถนนใน อปท .14 ถนนกรมทางหลวง 8 ถนนกรมทางหลวงชนบท 1 สาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุ จนทำให้เสียชีวิต คือ ทัศนวิสัยไม่ดี ยานพาหนะคือ รถจักรยานยนต์ เป็นถนนใน อปท. /อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุ คือ เมืองขอนแก่น 10 ครั้ง มัญจาคีรี 3 ครั้ง กระนวน 2 ครั้ง น้ำพอง 2 ครั้ง หนองเรือ 2 ครั้ง ชุมแพ 1 ครั้ง พล 1 ครั้ง สีชมพู 1 ครั้ง แวงใหญ่ 1 ครั้ง และโคกโพธิ์ไชย 1 ครั้ง

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ในวันแรกของเทศกาล พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวนมาก นั้น ได้กำชับให้ทั้ง 26 อำเภอ ได้ดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย โดยจังหวัดขอนแก่น ได้เตรียมพร้อมปฏิบัติการควบคุมเข้มข้นเริ่มมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเน้นย้ำมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนน ต้องมีวินัยจราจร ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ และให้คุมเข้มการสวมหมวกนิรภัย 100 % มีการจับ ปรับ เพราะจากสถิติที่ผ่านมา พบว่า การเกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่กว่า 80% เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์และไม่สวมหมวกนิรภัย โดยยึดหลัก”จับมากตายน้อย จับน้อยตายมาก” ซึ่ง จังหวัดขอนแก่น ไม่ได้ดำเนินการเพียงเฉพาะเทศกาลเท่านั้นแต่จะทำทั้งปี

ทั้งนี้ ในการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในงานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2024 คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่บริเวณประตูเมืองขอนแก่น ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครขอนแก่นและภาคีเครือข่าย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าจะมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมากนั้น จังหวัดขอนแก่น ยังคงเน้นย้ำในเรื่องของการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด พร้อมกำชับจุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง ด่านชุมชน ต้องทำหน้าที่อย่างเข้มงวด จัดชุดเคลื่นที่เร็ว ออกสำรวจ ตรวจตราผู้ที่มีพฤติกรรมดื่มสุราแล้วขับขี่ยวดยานพาหนะต้องรีบดำเนินการ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และอำนวยการจราจรอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนสัญจรทั้งไปและกลับ ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ในทุกเส้นทาง