ประชาสัมพันธ์

บุรีรัมย์ เร่งจัดสถานที่งานวันเด็กแห่งชาติยิ่งใหญ่ เน้นปลูกจิตสำนึก รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเดิม และตลอดถนนเสด็จนิวัติยิ่งใหญ่ เน้นปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมการแสดงความสามารถ เล่นเกมส์ แจกของรางวัลมากมาย คาดมีเด็กร่วมงานหลายหมื่นคน

วันที่ 10 ม.ค. 2567 เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน ได้เร่งจัดเตรียมสถานที่ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ทั้งบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า และตลอดถนนเสด็จนิวัติ ในวันที่ 13 มกราคม 2567 ที่จะถึงนี้ ที่ทางจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นยิ่งใหญ่กว่าทุกปี โดยปีนี้จะเน้นกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน เกิดความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รู้จักรักษาระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ของตนเองเพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพในวันข้างหน้า และเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปด้วย

ภายในงานก็จะมีกิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เด็ก และเยาวชน มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ การแสดงบนเวที การเล่นเกมส์ ตอบปัญหาชิงรางวัล แจกของขวัญ ของรางวัลต่างๆ มากมาย คาดว่าปีนี้จะมีเด็ก เยาวชน จากอำเภอต่างๆ มาร่วมงานหลายหมื่นคน

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปีนี้ จะเน้นปลูกจิตให้เด็ก เยาวชน ได้เกิดสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ผ่านกิจกรรมและนิทรรศการ ที่หน่วยงานต่างๆ นำมาจัดแสดงภายในงาน ซึ่งปีนี้ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานเพื่อความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ อย่างเต็มที่ ซึ่งนอกจากจะมีการแสดงบนเวที ยังมีการละเล่นเกมส์ ตอบปัญหาชิงรางวัล แจกของขวัญ ของรางวัลต่าง ๆ มากมายด้วย