ประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครอุบลฯ ติดตั้งเสาแจ้งเหตุฉุกเฉินอัจฉริยะกล้อง CCTV พร้อมระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

เทศบาลนครอุบลราชธานี ติดตั้งเสาแจ้งเหตุฉุกเฉินอัจฉริยะ นวัตกรรม สู่ smart city เมืองอัจฉริยะ ดูแลความปลอดภัยในชุมชน ตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ดำเนินการติดตั้งเสาแจ้งเหตุฉุกเฉินอัจฉริยะ นวัตกรรม สู่ smart city เมืองอัจฉริยะ ดูแลความปลอดภัยในชุมชน ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งคุณสมบัติของเสาแจ้งเหตุฉุกเฉินอัจฉริยะ จะรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน คำร้องทั่วไป โดยมีเจ้าหน้าที่สื่อสารกับประชาชน ผ่านวิดีโอคอล ประกาศเสียงตามสายสาธารณะ แจ้งข่าวประชาชน ระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะ ผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV AI Analytical) ซึ่งเสาแจ้งเหตุฉุกเฉินอัจฉริยะ ติดตั้ง 10 จุดนำร่อง ประกอบด้วย 1. สถานี M 7 ตลาดใหญ่ 2. หน้าศาลหลักเมือง 3. หน้าเรือนจำอุบลราชธานี 4. สวนสาธารณะห้วยม่วง5. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล ฯ 6. วัดพระธาตุหนองบัว 7. หน้าห้างสรรพสินค้าสุนีย์ 8. หน้าไปรษณีย์ ห้วยวังนอง 9. หน้า รพ.อุบลรักษ์ธนบุรี และ 10. หน้า รพ.สรรพสิทธิประสงค์

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวว่า เนื่องจากมีเหตุการณ์ต่างๆในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีที่เกิดขึ้น กรณีมีเหตุร้ายแรง ทางเทศบาลนครอุบลจึงเห็นความสำคัญจึงได้ดำเนินการต่อยอดในเรื่องของกล้องวงจรปิดโดยมีการติดตั้งเสาอัจฉริยะ ดูแลความปลอดภัยในชุมชน ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 10 เสาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อนำร่องแก้ปัญหาและระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน แจ้งเหตุสาธารณภัย ร้องทุกข์ทั่วไป ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับวิธีการใช้งานนั้นง่ายมากโดยการกดปุ่มที่เสาเพื่อแจ้งเหตุ จากนั้นก็รอสัญญาณตอบจากเจ้าหน้าที่ โดยให้ยืนห่างจากเสาประมาณ 1 เมตร งดแจ้งเหตุเล่น เพราะอาจจะมีความผิดตามกฎหมาย สำหรับขั้นตอนในการขอภาพ ผู้ขอใช้บริการจะต้องกรอกแบบฟอร์มขอดูภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV.ต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลกล้อง สำรวจข้อมูล เสร็จสิ้นขั้นตอน